Capitolul 35

V. CONSTRUIREA ŞI ÎNĂLŢAREA SANCTUARULUI

Legea sabátului

1 Moise a convocat toată adunarea fiilor lui Israél şi le-a zis: ,,Acestea sunt cuvintele pe care le-a poruncit Domnul să le faceţi: 2 timp de şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea să vă fie sfântă, zi de odihnă deplină, consacrată Domnului. Oricine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie dat la moarte! 3 Să nu aprindeţi foc în niciuna din locuinţele voastre în ziua sabátului!”.

Adunarea materialelor

4 Moise a vorbit întregii adunări a fiilor lui Israél: ,,Iată ce a poruncit Domnul: 5 Aduceţi din ce aveţi un dar ridicat Domnului! Orice om cu inimă generoasă să aducă un dar ridicat Domnului: aur, argint şi bronz; 6 purpură violetă, roşie şi stacojie, in şi păr de capră; 7 piei de berbeci vopsite în roşu, piei de viţel de mare şi lemn de salcâm; 8 untdelemn pentru candelabru, balsam pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare; 9 pietre de onix şi pietre de prins în efod şi pectoral. 10 Toţi cei înţelepţi cu inima dintre voi să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul: 11 sanctuarul, cortul şi învelitoarea lui, copcile lui, stâlpii lui, drugii lui, coloanele şi picioarele sale; 12 arca şi drugii ei, capacul ispăşirii şi perdeaua care acoperă; 13 masa şi drugii ei cu toate instrumentele ei şi pâinile punerii înainte; 14 candelabrul pentru lumină cu instrumentele lui, candelele lui şi untdelemnul pentru candelabru; 15 altarul pentru incens şi drugii lui, untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare şi perdeaua uşii de la intrarea sanctuarului; 16 altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de bronz, drugii lui şi toate instrumentele lui, baia cu suportul ei, 17 pânzele curţii, coloanele ei şi picioarele lor şi perdeaua de la poarta curţii; 18 ţăruşii cortului, ţăruşii curţii şi funiile lor; 19 veşmintele brodate pentru slujba din sanctuar, veşmintele sfinte pentru preotul Áaron şi veşmintele pentru fiii lui preoţi”.

20 Toată adunarea fiilor lui Israél a ieşit din faţa lui Moise. 21 Au venit toţi cei cu tragere de inimă şi mânaţi de duh şi au adus un dar ridicat Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujirea lui şi pentru veşmintele sfinte. 22 Au venit bărbaţii şi femeile, toţi cei cu tragere de inimă, şi au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări şi tot felul de lucruri din aur; fiecare a adus un dar legănat din aur pentru Domnul. 23 Toţi la care s-au găsit purpură violetă, roşie şi stacojie, in şi păr de capră, piei de berbec vopsite în roşu şi piei de viţel de mare le-au adus. 24 Toţi cei care aduceau un dar ridicat de argint şi de bronz l-au oferit ca dar ridicat Domnului. Toţi cei la care s-a găsit lemn de salcâm pentru lucrările slujirii l-au adus. 25 Toate femeile înţelepte la inimă au tors cu mâinile lor şi au adus lucrul lor: purpură violetă, roşie şi stacojie şi in. 26 Toate femeile cu tragere de inimă şi înţelepte au tors păr de capră. 27 Conducătorii poporului au adus pietre de onix şi pietre de prins în efod şi pectoral; 28 mirodenii şi untdelemn pentru candelabru, pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare. 29 Toţi fiii lui Israél, bărbaţi şi femei cu inimă generoasă să ajute la lucrarea pe care o poruncise Domnul prin Moise să se facă, au adus ofertă Domnului.

Lucrătorii sanctuarului

30 Moise a zis fiilor lui Israél: ,,Vedeţi că Domnul l-a ales pe Beţaleél, fiul lui Urí, fiul lui Hur, din tribul lui Iúda. 31 L-a umplut duhul lui Dumnezeu cu înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, 32 să facă proiecte şi să le realizeze în aur, în argint şi în bronz, 33 să cioplească piatra pentru a o încastra şi să sculpteze în lemn ca să facă tot felul de lucrări. 34 A pus în inima lui şi a lui Oholiáb, fiul lui Ahisamác din tribul lui Dan, [darul] să înveţe pe alţii. 35 I-a umplut cu înţelepciunea inimii ca să facă orice lucrare de gravor, de proiectant, de broder în purpură violetă, roşie, stacojie şi in şi de ţesător: să facă tot felul de lucrări şi să facă proiecte.