Capitolul 37

Arca

1 Beţaleél a făcut arca din lemn de salcâm; lungimea ei era de doi cóţi şi jumătate, lăţimea, de un cot şi jumătate şi înălţimea, tot de un cot şi jumătate. 2 A acoperit-o cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi i-a făcut un chenar de aur de jur împrejur. 3 A turnat pentru ea patru verigi de aur pentru cele patru colţuri ale ei: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte. 4 A făcut nişte drugi din lemn de salcâm şi i-a acoperit cu aur. 5 A introdus drugii în verigile de pe laturile arcei, ca să poată fi purtată arca. 6 A făcut capacul ispăşirii din aur curat; lungimea lui era de doi cóţi şi jumătate şi lăţimea lui, de un cot şi jumătate. 7 A făcut doi heruvimi din aur masiv; i-a făcut la cele două capete ale capacului ispăşirii: 8 a făcut un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului ispăşirii; a făcut heruvimii la cele două capete ale lui. 9 Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispăşirii şi cu feţele lor întoarse una spre alta. Heruvimii aveau faţa întoarsă spre capacul ispăşirii.

Masa prezentării pâinilor

10 A făcut masa din lemn de salcâm; lungimea ei era de doi cóţi, lăţimea, de un cot şi înălţimea, de un cot şi jumătate. 11 A acoperit-o cu aur curat şi i-a făcut un chenar de jur împrejur. 12 I-a făcut o bordură de o palmă de jur împrejur; bordurii i-a făcut un chenar de aur de jur împrejur. 13 A turnat pentru ea patru verigi de aur şi a pus verigile în cele patru colţuri care erau la cele patru picioare ale ei. 14 Verigile erau lângă bordură ca nişte mânere pentru drugi ca să fie purtată masa. 15 A făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a acoperit cu aur ca să fie purtată masa. 16 A făcut apoi instrumentele care erau puse pe masă: farfuriile, cupele, amforele şi cănile, ca să se toarne cu ele, din aur curat.

Candelabrul

17 A făcut candelabrul din aur curat; era făcut din aur masiv: piciorul, braţele, cupele, nodurile şi florile lui erau dintr-o bucată cu el. 18 Din laturile lui ieşeau şase braţe: trei braţe ale candelabrului dintr-o parte şi trei braţe ale candelabrului din cealaltă parte. 19 Pe un braţ erau trei cupe în formă de floare de migdal, cu nodurile şi florile lor, şi pe celălalt braţ, trei cupe în formă de floare de migdal, cu nodurile şi florile lor; aşa erau cele şase braţe care ieşeau din candelabru. 20 Pe candelabru erau patru cupe în formă de floare de migdal, cu nodurile şi florile lor. 21 Era un nod sub cele două braţe care ies din [candelabru], un nod sub alte două braţe care ies din el şi un nod sub alte două braţe care ies din el. Tot aşa era sub cele şase braţe care ies din candelabru. 22 Nodurile şi braţele ieşeau din el: toate erau dintr-o bucată, din aur masiv şi curat. 23 A făcut cele şapte candele ale lui, mucările şi cenuşarele lui din aur curat. 24 L-a făcut dintr-un talánt de aur curat cu toate componentele sale.

Altarul pentru incens. Untdelemnul ungerii şi mirodeniile

25 A făcut altarul pentru incens din lemn de salcâm; lungimea lui era de un cot şi lăţimea de un cot; era pătrat şi înălţimea lui era de doi cóţi. Coarnele ieşeau din el. 26 L-a acoperit cu aur curat: partea de sus şi pereţii lui de jur împrejur şi coarnele lui. I-a făcut un chenar din aur de jur împrejur. 27 A făcut două verigi din aur dedesubtul chenarului, pe cele două laturi ale sale, pe ambele părţi, să fie locaş pentru drugi ca să fie purtat cu ei. 28 A făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a acoperit cu aur. 29 A făcut untdelemnul pentru ungerea sfântă şi tămâia mirositoare curată, după meşteşugul făcătorului de aromate.