Capitolul 38

Altarul pentru jertfă

1 A făcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salcâm; lungimea lui era de cinci cóţi şi lăţimea, de cinci cóţi; era pătrat şi înălţimea lui era de trei cóţi. 2 A făcut coarne la cele patru colţuri ale lui: erau dintr-o bucată cu altarul şi era acoperit cu bronz. 3 A făcut toate instrumentele altarului: tăvile pentru cenuşă, lopeţile, lighenele, cleştii, vătraiele pentru cărbuni. Toate instrumentele sale le-a făcut din bronz. 4 A făcut pentru altar un grătar ca o plasă de bronz sub cornişa [altarului], în partea de jos, până la jumătatea lui. 5 A turnat patru verigi la cele patru colţuri ale grătarului de bronz ca locaş pentru drugi. 6 A făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a acoperit cu bronz. 7 A introdus drugii în verigi, pe laturile altarului, ca să-l ducă cu ei. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru.

Baia de bronz

8 A făcut baia de bronz cu suportul ei de bronz din oglinzile slujitoarelor care slujeau la uşa cortului întâlnirii.

Curtea

9 A făcut curtea. Spre partea de sud [a făcut] pânzele pentru închiderea curţii din in răsucit, de o sută de cóţi, 10 douăzeci de stâlpi pe douăzeci de picioare de bronz; cârligele stâlpilor şi barele [transversale], din argint. 11 Spre partea de nord, o sută de coţi, cu douăzeci de stâlpi şi cele douăzeci de picioare ale lor din bronz; cârligele stâlpilor şi barele [transversale], din argint. 12 Spre partea de vest, pânze de cincizeci de cóţi, cu zece stâlpi şi cele zece picioare ale lor; cârligele stâlpilor şi barele lor [transversale], din argint. 13 Spre partea de est, spre răsărit, cincizeci de cóţi. 14 Pânze de cincisprezece cóţi pentru o parte, cu trei stâlpi şi cele trei picioare ale lor. 15 De cealaltă parte a porţii curţii, pânză de cincisprezece cóţi, cu trei stâlpi şi cele trei picioare ale lor. 16 Toate pânzele de jur împrejurul curţii erau de in răsucit. 17 Picioarele stâlpilor erau din bronz, cârligele stâlpilor şi barele lor de legătură erau din argint, iar vârfurile erau placate cu argint. Toţi stâlpii curţii erau legaţi între ei cu bare de argint. 18 Perdeaua de la poarta curţii era o lucrătură brodată din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit; avea o lungime de douăzeci de cóţi şi înălţimea, ca şi lăţimea, era de cinci cóţi, asemenea pânzelor curţii; 19 cei patru stâlpi ai ei şi cele patru picioare ale lor erau din bronz; cârligele erau din argint, iar vârfurile barelor lor de legătură erau placate cu argint. 20 Toţi ţăruşii cortului şi ai curţii de jur împrejur erau din bronz.

Inventarul cortului

21 Acesta este inventarul cortului, al cortului mărturiei, făcut din porunca lui Moise, munca levíţilor sub conducerea lui Itamára, fiul lui Áaron, preotul.

22 Beţaleél, fiul lui Urí, fiul lui Hur, din tribul lui Iúda, a făcut tot ce-i poruncise Domnul lui Moise. 23 Cu el era Oholiáb, fiul lui Ahisamác, din tribul lui Dan, ca gravor, proiectant şi ţesător în purpură violetă, roşie şi stacojie şi în in.

24 Tot aurul întrebuinţat la lucru pentru toate lucrările sanctuarului – aur din daruri – era de douăzeci şi nouă de talánţi şi şapte sute şaptezeci şi cinci de sícli, după síclul sactuarului. 25 Argintul provenit din recensământul comunităţii era o sută de talánţi şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sícli, după síclul sanctuarului: 26 Câte o béka de cap, adică o jumătate de síclu după síclul sanctuarului, pentru fiecare dintre cei care au intrat în recensământ, de la douăzeci de ani în sus, adică pentru şase sute trei mii cinci sute cincizeci de [oameni]. 27 Au fost o sută de talánţi de argint pentru turnarea picioarelor sanctuarului şi a picioarelor perdelei, adică o sută de picioare la cei o sută de talánţi, câte un talánt de picior. 28 Şi cu cei o mie şapte sute şaptezeci şi cinci [de sícli] au făcut cârligele pentru stâlpi, au acoperit vârfurile lor şi le-au unit. 29 Bronzul dăruit era de şaptezeci de talánţi şi două mii patru sute de sícli. 30 Din el au făcut picioarele de la uşa cortului întâlnirii, altarul de bronz cu grătarul lui şi toate instrumentele altarului; 31 picioarele stâlpilor curţii de jur împrejur şi picioarele stâlpilor de la poarta curţii; toţi ţăruşii sanctuarului şi toţi ţăruşii curţii de jur împrejur.