Capitolul 4

Moise capătă puterea de a face semne

1 Moise a răspuns şi a zis: ,,Dar dacă nu mă vor crede şi nu vor asculta de glasul meu, ci vor zice: «Nu ţi s-a arătat Domnul!»?”. 2 Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?”. El a răspuns: „Un toiag”. 3 [Domnul] i-a zis: „Aruncă-l la pământ!”. El l-a aruncat la pământ şi [toiagul] a devenit şarpe, iar Moise a fugit din fața lui. 4 Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă!”. El şi-a întins mâna şi l-a apucat şi [şarpele] a devenit toiag în mâna lui. 5 „Ca să creadă că ţi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób”.

6 Domnul i-a mai zis: „Du-ţi mâna în sân!”. El şi-a dus mâna în sân, apoi a scos-o şi, iată, mâna lui era [albă] ca zăpada de lepră. 7 Şi i-a zis: „Du-ţi înapoi mâna în sân!”. El şi-a dus înapoi mâna în sân, apoi a scos-o din sân şi, iată, [mâna] s-a făcut cum era trupul lui. 8 „Dacă nu te vor crede şi nu vor asculta de glasul primului semn, vor crede glasul celui de-al doilea. 9 Dacă nu vor crede nici după aceste două semne şi nu vor asculta de glasul tău, să iei din [apa] Fluviului şi să verşi pe pământ uscat! Și apa pe care o vei lua din Fluviu va deveni sânge pe [pământul] uscat”.

Áaron, interpretul lui Moise

10 Moise i-a zis Domnului: „Te rog, Doamne, eu nu sunt om [îndemânatic] la vorbă; asta nu de ieri, de alaltăieri şi nici măcar de când vorbeşti tu cu servitorul tău; căci gura şi limba îmi sunt greoaie”. 11 Domnul i-a zis: ,,Cine a pus omului gură? Şi cine-l face mut sau surd, văzător sau orb? Oare nu eu, Domnul? 12 Acum, du-te! Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce să spui!”.

13 Moise a zis: ,,Te rog, Doamne, trimite, aşadar, [mesajul tău] prin mâna celui pe care îl vei trimite!”. 14 Atunci, mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Moise; apoi i-a zis: ,,Nu-l ai tu oare pe Áaron, fratele tău, levítul? Ştiu că el vorbeşte [bine]. El va vorbi [în locul tău]. Iată, el va ieşi în întâmpinarea ta; când te va vedea, se va bucura în inima lui. 15 Tu îi vei vorbi şi vei pune cuvintele în gura lui; eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui şi vă voi învăţa ce trebuie să faceţi. 16 El va vorbi poporului în locul tău; el va fi gura ta şi tu vei fi pentru el ca Dumnezeu. 17 Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele!”.

PRIMA MISIUNE LA FARAÓN

Întoarcerea lui Moise în Egipt

18 Moise a plecat, s-a întors la Iétro, socrul său, şi i-a zis: ,,Lasă-mă, te rog, să plec şi să mă întorc la fraţii mei care sunt în Egipt să văd dacă mai trăiesc!”. Iétro i-a zis lui Moise: ,,Mergi în pace!”.

19 Domnul i-a zis lui Moise în Madián: ,,Mergi, întoarce-te în Egipt, căci au murit toţi oamenii care căutau viaţa ta!”. 20 Moise şi-a luat soţia şi fiii, i-a pus să călărească pe măgar şi s-a întors în ţara Egiptului. Moise a luat în mâna lui toiagul lui Dumnezeu. 21 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Când vei merge şi te vei întoarce în Egipt, vezi ca toate minunile pe care le-am pus în mâna ta să le faci înaintea lui Faraón. Eu însă voi împietri inima lui şi nu va lăsa poporul [să plece]. 22 Tu îi vei zice lui Faraón: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Israél este fiul meu, întâiul meu născut. 23 Şi îţi spun: ‘Lasă-l pe fiul meu [să plece] ca să mă slujească; iar dacă nu vrei să-l laşi [să plece], eu îl voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut’› »”.

Circumcizia fiului lui Moise

24 Şi, fiind pe cale, la un loc de popas, l-a întâmpinat Domnul şi căuta să-l omoare. 25 Sefóra a luat o piatră de cremene, a tăiat prepuţul fiului ei şi a atins picioarele lui şi a zis: ,,Tu eşti un soţ de sânge pentru mine”. 26 Şi el l-a lăsat. Atunci, ea a zis: ,,soţ de sânge” din pricina tăierii împrejur.

Întâlnirea lui Moise cu Áaron

27 Domnul i-a zis lui Áaron: ,,Mergi în întâmpinarea lui Moise în pustiu!”. El a plecat şi l-a întâlnit la muntele lui Dumnezeu şi l-a sărutat. 28 Moise i-a făcut cunoscute lui Áaron toate cuvintele Domnului, care-l trimisese, şi toate semnele pe care îi poruncise [să le facă]. 29 Moise şi Áaron s-au dus şi i-au adunat pe toţi bătrânii fiilor lui Israél. 30 Áaron le-a spus toate cuvintele pe care Domnul i le spusese lui Moise şi a făcut semnele în văzul poporului. 31 Poporul a crezut. Când au auzit că Domnul i-a vizitat pe fiii lui Israél şi că a văzut necazul lor, s-au plecat şi s-au prosternat cu faţa la pământ.