Capitolul 7

1 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Vezi, te pun să fii ca un dumnezeu pentru Faraón, iar fratele tău, Áaron, va fi profetul tău! 2 Tu vei spune tot ce-ţi voi porunci eu, iar fratele tău, Áaron, îi va vorbi lui Faraón, ca să-i lase pe fiii lui Israél [să plece] din ţara lui. 3 Eu voi împietri inima lui Faraón şi voi înmulţi semnele mele şi minunile mele în ţara Egiptului. 4 Dar Faraón nu vă va asculta. Eu îmi voi pune mâna împotriva Egiptului şi voi scoate oştirile mele, poporul meu, pe fiii lui Israél, din ţara Egiptului prin mari judecăţi. 5 Egipténii vor cunoaşte că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului şi-i voi scoate pe fiii lui Israél din mijlocul lui”.

6 Moise şi Áaron au făcut după cum le poruncise lor Domnul: aşa au făcut. 7 Moise era în vârstă de optzeci de ani şi Áaron de optzeci şi trei de ani când i-au vorbit lui Faraón.

PLĂGILE EGIPTULUI; PAŞTELE

Toiagul transformat în şarpe

8 Domnul le-a spus lui Moise şi Áaron: 9 ,,Când Faraón vă va spune: «Faceţi o minune!», să-i spui lui Áaron: «Ia-ţi toiagul şi aruncă-l înaintea lui Faraón»! Şi acesta se va preface într-un şarpe”. 10 Moise şi Áaron au venit la Faraón şi au făcut după cum le poruncise Domnul. Áaron şi-a aruncat toiagul înaintea lui Faraón şi înaintea slujitorilor lui şi a devenit şarpe. 11 Dar şi Faraón a chemat nişte înţelepţi şi nişte vrăjitori; au făcut şi ei, magii Egiptului, la fel prin vrăjitoriile lor. 12 Fiecare şi-a aruncat toiagul şi s-au prefăcut în şerpi, dar toiagul lui Áaron a înghiţit toiegele lor. 13 Inima lui Faraón s-a împietrit şi nu i-a ascultat, precum spusese Domnul.

Prima plagă: apa schimbată în sânge

14 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Faraón are inima împietrită: nu vrea să lase poporul [să plece]. 15 Du-te la Faraón dis-de-dimineaţă şi, iată, când va ieşi la apă, să stai înaintea lui pe malul Fluviului! Să iei în mână toiagul care s-a prefăcut în şarpe 16 şi să-i spui: «Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine, zicând: ‹Lasă poporul meu [să plece] ca să-mi slujească în pustiu!›! Dar, iată, până acum n-ai ascultat! 17 Aşa vorbeşte Domnul: ‹Prin aceasta vei cunoaşte că eu sunt Domnul›. Iată, eu voi lovi cu toiagul din mâna mea apele Fluviului şi ele vor deveni sânge! 18 Peştii care sunt în Fluviu vor muri şi se va împuţi Fluviul şi egipténii nu vor mai putea să bea din apa Fluviului»”.

19 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Spune-i lui Áaron: «Ia-ţi toiagul şi întinde-ţi mâna peste apele Egiptului, peste râurile lor, peste canalele lor, peste bălţile lor şi peste toate rezervoarele lor de apă şi ele se vor preface în sânge! Şi va fi sânge în toată ţara Egiptului, chiar şi în [vasele de] lemn şi de piatră»”. 20 Moise şi Áaron au făcut aşa cum le poruncise Domnul. Áaron a ridicat toiagul, a lovit apele Fluviului sub ochii lui Faraón şi sub ochii slujitorilor lui şi toată apa Fluviului a devenit sânge. 21 Peştii care erau în Fluviu au murit şi Fluviul s-a împuţit, aşa încât egipténii nu mai puteau să bea apă din Fluviu. Era sânge în toată ţara Egiptului. 22 La fel însă au făcut şi magii Egiptului prin vrăjitoriile lor. Şi s-a împietrit inima lui Faraón şi nu i-a ascultat, precum spusese Domnul. 23 Faraón s-a întors şi a intrat în casa lui şi nu a pus la inimă nici aceasta. 24 Toţi egipténii au săpat în împrejurimile Fluviului pentru apă de băut, căci nu puteau să bea din apa Fluviului. 25 Se împliniseră şapte zile de când Domnul lovise Fluviul.

A doua plagă: broaştele

26 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Du-te la Faraón şi spune-i: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Lasă poporul meu [să plece] ca să-mi slujească! 27 Iar dacă vei refuza să-l lași [să plece], iată, eu voi lovi cu broaşte tot ținutul tău! 28 Fluviul va mişuna de broaşte; ele vor urca şi vor intra în casa ta, în camera ta de dormit şi în patul tău, în casele slujitorilor tăi şi ale poporului tău, în cuptoarele tale şi în albiile tale de frământat. 29 Broaştele se vor urca şi pe tine, pe poporul tău şi pe toţi slujitorii tăi› »”.