Capitolul 36

Oracol cu privire la munții lui Israél

1 „Tu, fiul omului, profețește către munții lui Israél și spune: «Munți ai lui Israél, ascultați cuvântul Domnului! 2 Așa vorbeşte Domnul Dumnezeu: pentru că dușmanul a spus împotriva voastră: ‹Ehe, înălțimi veșnice spre moștenire ați devenit pentru noi›!», 3 profețește și spune: așa zice Domnul Dumnezeu: «pentru că v-au devastat și v-au râvnit de jur împrejur, ca să deveniți moștenire pentru restul neamurilor și sunteți pe buzele vorbăreților și calomnia popoarelor› », 4 de aceea, munţi ai lui Israél, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul munților, dealurilor, pantelor, văilor, ruinelor, locurilor devastate, cetăților părăsite care au devenit de pradă și de derâdere pentru restul neamurilor care sunt de jur-împrejur, 5 așa spune Domnul Dumnezeu: «Da, în focul geloziei mele am vorbit împotriva restului neamurilor și împotriva întregului Edóm, cei care au luat pentru ei țara mea ca moștenire, cu bucuria întregii inimi, cu ură a sufletului, ca să o conducă spre pradă».

6 De aceea, profețește împotriva pământului lui Israél și spune munților, dealurilor, pantelor și văilor: așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, în gelozia și în mânia mea am vorbit pentru că ați suportat umilirea neamurilor». 7 De aceea, așa spune Domnul Dumnezeu: «Eu îmi voi întinde mâna; da, neamurile pe care le aveți în jurul vostru, ele își vor purta umilirea.

8 Iar voi, munți ai lui Israél, veți face ramuri și veți aduce roade pentru poporul meu, Israél, pentru că [toate acestea] se apropie, vin. 9 Iată, eu sunt alături de voi; mă voi întoarce spre voi și veți fi lucrați și semănați! 10 Voi înmulți pe voi oamenii întregii case a lui Israél. Vor fi locuite cetățile și ruinele vor fi reconstruite. 11 Eu voi face să fie pe voi mulți oameni și animale. Vor fi mulți și vor aduce rod. Vă voi face să fiți locuiți ca odinioară și vă voi face bine ca mai înainte. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul. 12 Voi face să umble pe voi oameni, poporul meu, Israél: ei vă vor stăpâni și veți deveni moștenire pentru ei. Nu veți mai fi lipsiți de copii».

13 Așa spune Domnul Dumnezeu: «Pentru că se spune despre voi că sunteți o țară care mănâncă oameni și neamul tău este lipsit de copii, 14 de aceea, nu vei mai mânca oameni și neamul tău nu va mai fi lipsit de copii. 15 Nu voi mai face să se audă despre tine umilirea neamurilor și ocara popoarelor nu o vei mai purta. Neamul tău nu va mai fi lipsit de copii»” – oracolul Domnului Dumnezeu.

16 Cuvântul Domnului a fost către mine: 17 „Fiul omului, casa lui Israél, când locuia pe pământul lor, l-au întinat prin calea lor și prin faptele lor; calea lor a fost ca întinarea [unei femei] în timpul impurității ei. 18 Mi-am revărsat mânia asupra lor din cauza sângelui pe care l-au vărsat pe pământ și a idolilor cu care l-au întinat. 19 I-am împrăştiat printre neamuri și i-am risipit printre țări; după calea lor și după faptele lor i-am judecat. 20 Ei au ajuns printre neamuri. Când au ajuns acolo, au profanat numele meu cel sfânt, pentru că se spunea despre ei: «Acesta este poporul Domnului și ei au ieșit din țara lui». 21 Dar eu m-am îndurat pentru numele meu cel sfânt, pe care l-a profanat casa lui Israél printre neamurile la care au ajuns. 22 De aceea, spune-i casei lui Israél: Așa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Nu de dragul vostru fac [aceasta], ci pentru numele meu cel sfânt, pe care voi l-ați profanat printre neamurile la care ați ajuns. 23 Voi sfinți numele meu cel mare – profanat printre neamuri –, pe care voi l-ați profanat în mijlocul lor, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul – oracolul Domnului Dumnezeu – când mă voi sfinți în voi înaintea ochilor lor. 24 Vă voi lua dintre neamuri și vă voi aduna dintre toate țările și vă voi aduce în pământul vostru. 25 Vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți; vă voi curăți de toate întinările voastre și de toți idolii voștri vă voi purifica. 26 Vă voi da o inimă nouă și un duh nou voi pune în voi; voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. 27 Duhul meu îl voi pune în voi și vă voi face să umblați după hotărârile mele, să păziți și să împliniți judecățile mele. 28 Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri; voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. 29 Vă voi mântui de toate întinările voastre. Voi chema grâul și-l voi înmulți și nu vă voi mai da foamete. 30 Voi înmulți rodul pomilor și produsele câmpului ca să nu mai aveți [parte] de ocara foametei printre neamuri. 31 Vă veți aminti de faptele voastre cele rele, care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi din cauza nelegiuirilor voastre și din cauza lucrurilor voastre abominábile. 32 Nu de dragul vostru fac eu [acestea] – oracolul Domnului Dumnezeu – să fie știut de voi! Rușinați-vă și umiliți-vă pentru căile voastre, casă a lui Israél!».

33 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «În ziua când vă voi curăți de toate nelegiuirile voastre, voi face să fie locuite cetățile voastre și să fie reconstruite ruinele. 34 Țara devastată va fi lucrată, în loc să fie devastare în ochii tuturor trecătorilor. 35 Vor spune atunci: ‹Țara aceasta care a fost devastată a ajuns ca grădina Éden și cetățile ruinate, devastate și dărâmate au devenit fortărețe și locuite›. 36 Vor cunoaște neamurile care vor rămâne în jurul vostru că eu, Domnul, am reconstruit ce era dărâmat și am plantat ceea ce era devastat. Eu, Domnul, am vorbit și voi face».

37 Așa spune Domnul Dumnezeu: «Și pentru aceasta voi mai fi căutat de casa lui Israél ca să le fac: îi voi înmulți pe oameni ca pe turmă. 38 Ca turma cea sfântă, ca turma din Ierusalím la sărbătorile sale, așa vor deveni cetățile ruinate, pline de turme de oameni. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul»”.