Capitolul 39

1 Acum, fiul omului, profețește împotriva lui Gog și spune-i: «Așa zice Domnul Dumnezeu: ‹Iată, eu sunt împotriva ta, Gog, căpetenie principală din Meșéc și Túbal! 2 Te voi face să te întorci, te voi conduce, te voi face să urci din părțile de nord și te voi face să vii pe munții lui Israél. 3 Voi lovi arcul tău din mâna ta stângă și voi face să cadă săgețile tale din mâna ta dreaptă. 4 Veți cădea pe munții lui Israél tu, toate trupele tale și toate popoarele care sunt cu tine; te voi da spre hrană păsărilor răpitoare, păsărilor de orice fel și animalelor câmpului. 5 Vei cădea pe suprafața câmpului, căci eu am vorbit› – oracolul Domnului Dumnezeu. 6 Voi trimite foc în Magóg și peste cei care locuiesc în siguranță pe insule și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 7 Voi face cunoscut numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu, Israél, și nu voi mai lăsa să fie profanat numele meu cel sfânt; și vor cunoaște neamurile că eu sunt Domnul, Cel Sfânt în Israél.

8 Iată, vine și este – oracolul Domnului Dumnezeu –: aceasta este ziua despre care am vorbit.

9 Vor ieși locuitorii cetăților lui Israél și vor aprinde și vor arde armura, scutul, pavăza, arcul, săgețile, toiagul, lancea și sulița. Le vor arde în foc timp de șapte ani. 10 Nu vor mai trebui să care lemne de pe câmp și nici să mai taie din păduri, căci cu armura vor aprinde focul. Îi vor prăda pe cei care îi prădau și îi vor jefui pe cei care îi jefuiau – oracolul Domnului Dumnezeu.

11 În ziua aceea îi voi da lui Gog un loc de mormânt acolo, în Israél: în Ghe-Oberím, la est de mare. Ea este închisă trecătorilor: îl vor îngropa acolo pe Gog și toată mulțimea lui și o vor numi ‹Valea mulțimii lui Gog›. 12 Îi va îngropa casa lui Israél ca să purifice țara timp de șapte luni. 13 Îi va îngropa tot poporul țării și va avea un nume în ziua în care mă voi glorifica – oracolul Domnului Dumnezeu. 14 Vor pune deoparte oameni care să treacă continuu prin țară și să-i îngroape împreună cu trecătorii pe cei care au rămas pe suprafața pământului ca să-l purifice. Vor cerceta după șapte luni. 15 Trecătorii vor trece prin țară și, văzând oase de oameni, vor pune un semn lângă ele până ce groparii le vor îngropa în Valea mulțimii lui Gog. 16 Ba chiar numele unei cetăți va fi Hamoná. Și vor purifica țara».

17 Cât despre tine, fiul omului, așa zice Domnul Dumnezeu: «Spune păsărilor de tot felul și tuturor animalelor câmpului: ‹Adunați-vă și veniți, strângeți-vă din împrejurimi la jertfa mea pentru că eu aduc pentru voi o jertfă mare pe munții lui Israél! Mâncați carne și beți sânge! 18 Mâncați carnea vitejilor și beți sângele căpeteniilor țării: ale berbecilor, ale mieilor, țapilor, taurilor, toți îngrășați în Basán! 19 Mâncaţi grăsime până vă săturați și beți sânge până vă îmbătați din jertfa mea pe care o aduc pentru voi! 20 Săturați-vă la masa mea de cai, de călăreți și de toți oamenii de război – oracolul Domnului Dumnezeu.

21 Voi pune gloria mea între neamuri. Vor vedea toate neamurile judecățile mele pe care le-am făcut și mâna mea pe care am pus-o peste ei. 22 Casa lui Israél va ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor din ziua aceea înainte. 23 Neamurile vor cunoaște că din cauza nelegiuirii lor casa lui Israél a fost deportată, pentru că s-au ridicat împotriva mea, iar eu mi-am ascuns fața de la ei și i-am dat în mâna celor care i-au oprimat și toți au căzut de sabie. 24 Le-am făcut după întinările și după răzvrătirile lor și mi-am ascuns fața de la ei». 25 De aceea, așa spune Domnul Dumnezeu: «Acum voi întoarce captivitatea lui Iacób și mă voi îndura de toată casa lui Israél. Voi fi gelos pentru numele meu cel sfânt.

26 Vor purta umilirea lor și toate împotrivirile lor prin care s-au ridicat împotriva mea când vor locui în siguranță pe pământul lor și nu va mai fi cine să-i facă să tremure. 27 Când îi voi întoarce dintre popoare și-i voi aduna din țările dușmanilor lor, mă voi sfinți în ei înaintea ochilor multor neamuri. 28 Vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am deportat printre neamuri, dar i-am adunat pe pământul lor. Nu va mai rămâne [nimeni] dintre ei acolo. 29 Nu-mi voi mai ascunde fața de la ei când voi revărsa duhul meu asupra casei lui Israél»” – oracolul Domnului Dumnezeu.