Capitolul 40

V. „LEGEA” LUI EZECHIÉL

Templul viitor

1 În anul al douăzeci şi cincilea al deportării noastre, la începutul anului, în [ziua] a zecea a lunii, în anul al paisprezecelea după ce a fost lovită cetatea, chiar în ziua aceea, mâna Domnului a fost asupra mea și m-a făcut să merg într-acolo. 2 În viziuni ale lui Dumnezeu, m-a dus în țara lui Israél și m-a așezat pe un munte foarte înalt și pe el era ca o construcție de cetate, la sud. 3 M-a făcut să merg într-acolo și, iată, un om a cărui înfățișare era ca o înfățișare de bronz și care avea o sfoară de in și o trestie de măsurat în mână; el stătea la poartă. 4 Omul mi-a zis: „Fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și pune la inima ta tot ceea ce îți voi arăta! Căci pentru ca să te fac să vezi ai fost adus aici. Fă cunoscut tot ceea ce tu vezi casei lui Israél!”.

Zidul exterior

5 Iată, era un zid pe dinafara casei de jur împrejur. În mâna omului era o trestie de măsurat de șase coți – [fiecare cot] era de un cot și o palmă – și a măsurat lățimea clădirii: o trestie; și înălțimea: o trestie.

Porticul dinspre est

6 A mers la poarta care este îndreptată spre est, a urcat treptele sale și a măsurat porticul porții: lățimea era de o trestie. Acest prim portic avea lățimea de o trestie. 7 Camera avea lungimea de o trestie și lățimea, de o trestie. Între camere erau cinci coți. Porticul porții de lângă vestibulul porții, dinspre interior, era de o trestie. 8 A măsurat vestibulul porții, dinspre interior: era de o trestie. 9 A măsurat vestibulul porții: erau opt coți. Ușorii lui erau de doi coți. Vestibulul porții era dinspre interior. 10 Camerele de la poartă, spre est, erau trei de o parte și trei de cealaltă parte. Era aceeași măsură pentru toate trei și aceeași măsură pentru ușorii de o parte și de cealaltă. 11 A măsurat lățimea intrării porții: zece coți, iar lungimea porții era de treisprezece coți. 12 Era o terasă de un cot înaintea camerelor: de un cot era terasa de o parte, iar camera avea șase coți de o parte și șase coți de cealaltă. 13 A măsurat poarta de la un acoperiș la altul: lățimea era de douăzeci și cinci de coți. Intrarea, față în față cu [altă] intrare. 14 A făcut [măsurătoarea] ușorilor: era de șaizeci de coți. De la ușori, era curtea porții de jur împrejur. 15 Dinaintea porții de la intrare până la poarta vestibulului porții dinăuntru erau cincizeci de coți. 16 Erau ferestre cu zăbrele la camere și la ușorii lor, pe dinăuntrul porții de jur împrejur și tot așa la ușori. Erau ferestre de jur împrejur, spre interior. Și pe ușori erau [gravați] palmieri.

Curtea exterioară

17 Apoi m-a dus spre curtea exterioară și, iată, erau camere și un pavaj făcut pentru curte, de jur împrejur. Erau treizeci de camere spre pavaj. 18 Pavajul de lângă porți avea aceeași lungime a porților: era pavajul de jos. 19 A măsurat lățimea dinaintea porții de jos, în fața curții interioare: pe dinafară erau o sută de coți spre est și spre nord.

Porticul din nord

20 Era o poartă care dădea spre nord, spre curtea exterioară: și i-a măsurat lungimea și lățimea. 21 Camerele erau trei de o parte și trei de cealaltă; ușorii lor și vestibulele lor aveau măsura porții celei dintâi: era de cincizeci de coți lungimea, iar lățimea era de douăzeci și cinci de coți. 22 Ferestrele ei, vestibulele sale și palmierii săi aveau măsura porții care dădea spre est. Pe șapte trepte se urca spre [curte], iar vestibulele lor erau înaintea lor. 23 Era o poartă spre curtea interioară, față în față cu poarta de nord și cu [cea] de est. A măsurat de la poartă la poartă: erau o sută de coți.

Porticul din sud

24 Apoi m-a făcut să merg pe drumul spre sud și, iată, era o poartă spre sud. I-a măsurat ușorii și vestibulul după măsurătoarea celorlalte. 25 Avea ferestre și vestibul de jur împrejur ca ferestrele celelalte: lungimea era de cincizeci de coți și lățimea era de douăzeci și cinci de coți. 26 Pentru urcat, erau șapte trepte și un vestibul înaintea lor. Erau [gravați] palmieri pe o parte și pe alta a ușorilor. 27 Cât despre poarta curții interioare, spre sud, a măsurat de la poartă până la poarta spre sud: erau o sută de coți.

28 M-a dus în curtea interioară, la poarta din sud. A măsurat poarta din sud după măsurătoarea celorlalte. 29 Camerele, ușorii și vestibulul erau de măsura celorlalte. Avea ferestre și vestibul de jur împrejur: cincizeci de coți era lungimea și lățimea era de douăzeci și cinci de coți. 30 Vestibulele de jur împrejur aveau lungimea de douăzeci și cinci de coți și lățimea de cinci coți. 31 Vestibulul spre curtea exterioară avea palmieri [gravați] pe ușori. Pentru urcat, erau opt trepte.

Porticul din est

32 Apoi m-a dus în curtea interioară, spre est, și a măsurat poarta după măsurătoarea celorlalte. 33 Camerele, ușorii și vestibulul erau de măsura celorlalte. Avea ferestre și vestibul de jur împrejur: cincizeci de coți era lungimea și lățimea era de douăzeci și cinci de coți. 34 Vestibulul curții exterioare avea palmieri [gravați] pe ușori de o parte și de alta. Erau opt trepte pentru urcat.

Porticul din nord

35 M-a dus la poarta din nord și a măsurat după măsurătorile celorlalte. 36 Avea camere, ușori, vestibul și ferestre de jur împrejur: lungimea era de cincizeci de coți și lățimea era de douăzeci și cinci de coți. 37 Vestibulul curții exterioare avea palmieri [gravați] pe ușori de o parte și de alta. Erau opt trepte pentru urcat.

Anexe la porticuri

38 Era o cameră și o intrare la ușorii porților: acolo spălau arderea de tot. 39 În vestibulul porții erau două mese de o parte și două mese de cealaltă parte: pe ele se înjunghiau arderea de tot, [jertfa] pentru păcat și [cea] pentru vinovăție. 40 Pe partea exterioară, la urcarea spre intrarea porții din nord erau două mese, iar de cealaltă parte, care este spre vestibulul porții, erau două mese. 41 Erau patru mese de o parte și patru mese de cealaltă parte pe latura porții: înjunghiau [jertfele] pe opt mese. 42 Erau patru mese pentru arderea de tot, din piatră cioplită: lungimea era de un cot și jumătate și lățimea, de un cot și jumătate. Pe ele puneau instrumentele cu care înjunghiau arderea de tot și sacrificiile. 43 Erau agățători de o palmă, fixate pe interior, de jur împrejur. Pe mese era carnea darului.

44 La exteriorul porții interioare erau camerele slujitorilor, în curtea interioară, dintre care [una] era pe latura porții de nord, îndreptată spre sud, și cealaltă era pe latura porții de sud, îndreptată spre nord. 45 El mi-a zis: „Această cameră, care este îndreptată spre sud, este a preoților care păzesc ceea ce este de păzit al casei. 46 Camera care este îndreptată spre nord este a preoților care păzesc ceea ce este de păzit al altarului. Ei sunt fiii lui Sadóc, dintre fiii lui Lévi, care se apropie de Domnul ca să-l slujească.

Vestibulul interior

47 A măsurat curtea: lungimea era de o sută de coți, iar lățimea era de o sută de coți. Era pătrată. Iar altarul era în fața casei.

Templul: vestibulul

48 Apoi m-a dus în vestibulul casei. A măsurat vestibulul: erau cinci coți de o parte și cinci coți de cealaltă parte. Lățimea porții era de trei coți de o parte și trei coți de cealaltă parte. 49 Lungimea vestibulului era de douăzeci de coți și lățimea era de unsprezece coți. Pe trepte se urca la el. Erau coloane la ușori: una de o parte și una de cealaltă parte.