Capitolul 47

Izvorul din templu

1 Apoi m-a făcut să mă întorc la intrarea templului și, iată, o apă ieșea de sub pragul casei, dinspre răsărit, pentru că fața templului era spre răsărit. Apa cobora de sub partea dreaptă a templului, dinspre sud de altar. 2 M-a făcut să ies pe drumul porții de nord și m-a făcut să înconjur pe drumul de dinafară, lângă poarta de dinafară, care dădea spre răsărit. Și iată, apa curgea din partea dreaptă! 3 Când omul a ieșit spre răsărit, avea o funie în mână; a măsurat o mie de coți și m-a făcut să trec prin apă: apa era până la glezne. 4 A mai măsurat o mie și m-a făcut să trec prin apă: apa era până la genunchi; a mai măsurat o mie și m-a făcut să trec: apa era până la coapse. 5 A mai măsurat o mie și era un râu prin care nu puteam să trec. Pentru că apele crescuseră, erau ape de înotat, un râu care nu se putea trece. 6 Și mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?”. Apoi m-a făcut să merg să mă întorc pe malul râului. 7 Când m-am întors, iată, pe malul râului erau foarte mulți copaci, de o parte și de alta! 8 Și mi-a zis: „Apele acestea care ies spre regiunea din răsărit coboară în Arabáh și ajung în mare. Ieșite spre mare, vindecă apele. 9 Orice suflet viu care mișună, la orice ajung apele râurilor, va trăi: vor fi foarte mulți pești, căci au ajuns acolo apele acestea și au vindecat: toate la care va ajunge râul vor trăi. 10 Pescarii vor sta pe lângă el, de la En-Ghédi până la En-Egláim, cu mrejele întinse; peștii vor fi după specia lor ca peștii din Marea cea Mare: foarte mulți. 11 Bălțile și gropile sale nu se vor vindeca, ci vor fi date pentru sare. 12 Lângă râu, pe malurile lui, de o parte și de alta, vor crește tot felul de pomi pentru hrană. Frunza lor nu se va veșteji și rodul lor nu se va termina; vor da rod în fiecare lună, pentru că apele lui ies din sanctuar: rodul lui va fi pentru hrană și frunzele lui, pentru vindecare”.

Hotarele țării

13 Așa spune Domnul Dumnezeu: „Acesta este teritoriul al cărui pământ îl veți da ca moștenire celor douăsprezece triburi ale lui Israél. Iosíf va avea două părți. 14 O veți moșteni unul ca și celălalt, după cum mi-am întins mâna ca să o dau părinților voștri și țara aceasta le-a căzut lor ca moștenire. 15 Acesta va fi hotarul țării: în partea dinspre nord, de la Marea cea Mare, pe calea spre Hetlón, la intrarea în Țedád, 16 Hamát, Berotá, Sibráim – care este între hotarul Damáscului și hotarul din Hamát – Hațér-Haticón, spre hotarul cu Haurán. 17 Hotarul va fi de la mare la Hațár-Enón, la hotarul Damáscului, spre nord, la hotarul din Hamát: este partea de nord. 18 În partea de est, dintre Haurán și Damásc, dintre Galaád și țara lui Israél, este Iordánul: măsurați de la hotar până la marea de la răsărit: este partea de est. 19 Partea de sud, spre Temán: de la apele Meríba, de la Cádeș, pe lângă râul care merge spre Marea cea Mare: este partea de sud, spre Temán. 20 Partea de vest, la Marea cea Mare: de la hotar până în dreptul intrării în Hamát: este partea de vest. 21 Veți împărți țara aceasta pentru voi, triburi ale lui Israél. 22 Să o faceți să cadă [la sorți] ca moștenire pentru voi și pentru străinii care locuiesc în mijlocul vostru și care au dat naștere la fii în mijlocul vostru! Să fie pentru voi ca și cei născuți în țară, printre fiii lui Israél! Să faceți să le cadă [la sorți] împreună cu voi, printre triburile lui Israél! 23 În tribul unde locuiește străinul, acolo să-i dați moștenirea lui!” – oracolul Domnului Dumnezeu.