Capitolul 7

Sfârșitul este aproape

1 Cuvântul Domnului a fost către mine: 2 „Tu, fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: este sfârșitul pentru pământul lui Israél! Vine sfârșitul peste cele patru colțuri ale țării. 3 Acum, sfârșitul este asupra ta; voi trimite mânia mea asupra ta, te voi judeca după căile tale și voi pune împotriva ta toate lucrurile tale abominábile. 4 Ochiul meu nu va avea milă de tine și nu mă voi îndura, ci voi pune căile tale împotriva ta și lucrurile tale abominábile vor fi în mijlocul tău. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu”.

5 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, rău, vine un rău! 6 Sfârșitul vine; vine sfârșitul! Sfârșitul este lângă tine; iată, a venit! 7 Vine dezastrul la tine, locuitor al țării. Vine timpul, se apropie ziua groazei, și nu a voioșiei pe munți. 8 Acum, îmi voi revărsa îndată furia mea asupra ta și-mi voi potoli mânia împotriva ta. Te voi judeca după căile tale și voi pune împotriva ta toate lucrurile tale abominábile. 9 Ochiul meu nu va avea milă de tine și nu mă voi îndura. Voi pune împotriva ta căile tale și vor fi lucrurile tale abominábile în mijlocul tău. Și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeu, sunt cel care lovește.

10 Iată ziua! Iat-o că vine! A sosit dezastrul. Înflorește toiagul, răsare mândria. 11 Violența se înalță ca toiag al nelegiuirii; nu mai e nimic din ei, nici din mulțimea lor, nici din bogățiile lor, nici din strălucirea din ei. 12 Vine timpul, se apropie ziua! Cel care cumpără să nu se bucure și cel care vinde să nu jelească. Căci [mânia] aprinsă este lângă toată mulțimea. 13 Căci cel care vinde nu se va întoarce la ceea ce a vândut, chiar dacă va mai trăi, întrucât viziunea nu se va întoarce la mulțime și nimeni nu-și va întări viața prin nelegiuirea sa. 14 Au sunat din trâmbiță și au pregătit totul, dar nu este nimeni care să meargă la luptă, căci [mânia] mea aprinsă este împotriva întregii mulțimi.

Păcatele lui Israél

15 Sabia este afară, iar ciuma

și foametea, în casă.

Cel care este pe câmp

va muri de sabie,

iar pe cel care este în cetate

îl vor devora foametea și ciuma.

16 Vor scăpa supraviețuitori,

dar vor fi pe munți

ca porumbeii văilor;

toți suspină, fiecare

pentru nelegiuirea sa.

17 Toate mâinile vor slăbi

și toți genunchii vor umbla ca apa.

18 Se încing cu saci și-i acoperă teroarea.

Toate fețele sunt acoperite de rușine

și toate capetele, de chelie.

19 Argintul lor îl aruncă pe străzi

și aurul lor a devenit murdărie.

Argintul și aurul lor nu pot

să-i salveze în ziua mâniei Domnului;

sufletul nu și-l satură

și măruntaiele nu și le umplu

pentru că nelegiuirea lor

a devenit o capcană.

20 Splendoarea veșmintelor lor

au stabilit-o ca semeție

și imaginile lucrurilor lor abominábile

le-au făcut zei pentru ei.

De aceea i-am făcut

pentru ei murdărie.

21 I-am dat în mâinile străinilor

spre pradă

și celor nelegiuiți ai țării, spre jaf:

ei îi vor profana.

22 Îmi voi întoarce fața de la ei,

iar ei vor profana locul meu ascuns.

Animalele feroce vor intra în el

și-l vor profana.

23 Fă lanțuri, căci țara este plină

de judecata [vărsătorilor] de sânge

și cetatea este plină de violență.

24 Voi face să vină relele neamurilor

și vor stăpâni casele lor.

Voi face să înceteze mândria

celor puternici

și sanctuarele lor vor fi întinate.

25 Vine prăpădul.

Vor căuta pace, dar nu va fi!

26 Vine dezastru peste dezastru

și va fi zvon după zvon.

Vor căuta viziunea de la profet,

dar legea va pieri de la preot

și sfatul, de la bătrâni.

27 Regele va jeli, căpetenia

se va îmbrăca în dezolare,

iar mâinile poporului țării

vor tremura.

Voi face cu ei după căile lor

și-i voi judeca după judecățile lor.

Și vor cunoaște că eu sunt Domnul”.