Capitolul 9

Pedeapsa

1 Atunci, un glas puternic a răsunat în urechea mea: „S-au apropiat pedepsele cetății; fiecare să aibă în mâna sa armele distrugerii!”. 2 Iată, șase oameni veneau de pe calea Porții Superioare, care se deschide spre nord, fiecare cu armele măcelului în mână; era un om în mijlocul lor, îmbrăcat în in, cu o călimară de scriitor la coapse. Au venit și au stat lângă altarul de bronz. 3 Gloria Dumnezeului lui Israél s-a ridicat de deasupra heruvimului deasupra căruia era spre pragul templului. A strigat către omul îmbrăcat în in care avea călimara de scriitor la coapse. 4 Domnul a zis către el: „Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalímului, și însemnează cu un tau frunțile oamenilor care suspină și murmură împotriva lucrurilor abominábile care se fac în [cetate]! 5 Iar celorlalți le-a zis, în auzul meu: „Treceți prin cetate în urma lui și loviți! Ochiul vostru să nu aibă milă și nu vă îndurați: 6 ucideți-i până la nimicire pe bătrân, pe tânăr, pe fecioară, pe prunci și pe femei; dar pe niciun om pe care este tau! Începeți de la sanctuar!”. Iar ei au început de la bătrânii care erau în fața templului. 7 Apoi le-a zis: „Întinați templul și umpleți curțile cu cei străpunși! Ieșiți!”. Ei au ieșit și au lovit prin cetate.

8 Când ei loveau, eu am rămas și am căzut la pământ și am strigat: „Ah, Doamne Dumnezeule, vei nimici tu oare tot restul lui Israél revărsându-ți mânia asupra Ierusalímului?”. 9 Dar el mi-a zis: „Nelegiuirea casei lui Israél și a lui Iúda este din ce în ce mai mare. Țara este plină de sânge, iar cetatea este plină de corupție. Căci ei spun: «Domnul a părăsit țara, nu este Domn care să vadă». 10 Nici ochiul meu nu va avea milă și nu mă voi îndura; voi face să cadă asupra capetelor lor faptele lor”. 11 Și, iată, omul îmbrăcat în in și cu călimara la coapse i-a întors cuvântul și i-a zis: „Am făcut ceea ce mi-ai poruncit”.