Capitolul 14

Evanghelizarea la Icóniu

1 Tot la fel, şi în Icóniu au intrat în sinagoga iudeilor şi au vorbit în aşa fel încât o mare mulţime dintre iudei şi dintre greci a crezut. 2 Dar iudeii care nu au crezut i-au stârnit pe păgâni şi le-au tulburat minţile împotriva fraţilor. 3 Totuşi, au rămas mult timp şi predicau cu îndrăzneală în Domnul, care dădea mărturie despre cuvântul lor prin harul său, îngăduind să se facă prin mâinile lor semne şi minuni. 4 Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, iar alţii cu apostolii. 5 Dar când păgânii şi iudeii, împreună cu conducătorii lor, făceau planuri ca să-i maltrateze şi să-i bată cu pietre, 6 ei şi-au dat seama şi au fugit în cetăţile Licaóniei, la Lístra şi Dérbe şi în împrejurimi. 7 Acolo au predicat evanghelia.

 Paul şi Bárnaba la Lístra

8 În Lístra zăcea un om fără vlagă în picioare, un olog din sânul mamei sale, care nu umblase niciodată. 9 El l-a auzit pe Paul vorbind. Acesta, privindu-l cu atenţie şi văzând că are credinţă pentru a fi salvat, 10 i-a zis cu glas puternic: „Ridică-te! [Stai] drept pe picioarele tale!”. El a sărit şi a început să umble.

11 Văzând mulţimile ceea ce făcuse Paul, au strigat în graiul lor licaonian, zicând: „Zeii cu chip de om au coborât la noi!”. 12 Pe Bárnaba îl numeau Zéus, iar pe Paul, Hérmes, pentru că el era purtătorul de cuvânt. 13 Preotul lui Zéus, care era la intrarea cetăţii, aducând tauri şi ghirlande la porţi, voia, împreună cu mulţimile, să aducă jertfă. 14 Auzind aceasta, apostolii Bárnaba şi Paul şi-au sfâşiat hainele şi au alergat în mulţime strigând: 15 „Oameni [buni], de ce faceţi acestea! Şi noi suntem nişte simpli oameni ca şi voi. Noi vă aducem vestea cea bună ca să vă întoarceţi de la faptele acestea fără sens la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi toate câte sunt în ele.

16 În generaţiile trecute, el a permis ca toate neamurile să meargă pe căile lor, 17 deşi n-a încetat să dea mărturie prin binefacerile [sale], dând ploi din ceruri şi anotimpuri roditoare, săturând cu hrană şi bucurie inimile voastre”. 18 Şi, spunând acestea, cu greu au liniştit mulţimile ca să nu le aducă jertfă.

19 Dar au ajuns nişte iudei din Antiohía şi din Icóniu, care au convins mulţimile şi, bătându-l pe Paul cu pietre, l-au târât în afara cetăţii crezând că murise. 20 Dar când ucenicii s-au adunat în jurul lui, el s-a ridicat şi a intrat în cetate. A doua zi, a plecat împreună cu Bárnaba spre Dérbe.

 Încheierea primei călătorii misionare

21 După ce au predicat evanghelia în cetatea aceea şi au făcut mulţi discipoli, s-au întors la Lístra, la Icóniu şi la Antiohía. 22 Ei au întărit inimile discipolilor şi i-au încurajat să rămână [statornici] în credinţă, [spunând]: „Trebuie să [trecem] prin multe necazuri, ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu”. 23 Ei le-au hirotonit prezbíteri în fiecare comunitate şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat Domnului în care crezuseră.

24 Trecând prin Pisídia, au ajuns în Pamfília. 25 După ce au vestit cuvântul în Pérga, au coborât la Atália; 26 de acolo s-au îmbarcat pentru Antiohía, de unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o împliniseră. 27 Când au ajuns acolo, au adunat comunitatea şi au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei şi cum le-a deschis şi păgânilor poarta credinţei. 28 Şi au rămas mai mult timp cu discipolii.