Capitolul 18

Paul predică evanghelia la Corínt

1 După acestea, plecând din Aténa, [Paul] s-a dus la Corínt. 2 Acolo a găsit un iudeu cu numele de Ácvila, originar din Pont, care venise de curând din Italia cu soţia lui, Príscila, întrucât Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei 3 şi, pentru că avea aceeaşi meserie, a rămas în casa lor şi a început să lucreze. De fapt, meseria lor era să confecţioneze corturi. 4 În fiecare sâmbătă, discuta în sinagogă şi-i convingea pe iudei şi pe greci.

5 Dar când Síla şi Timotéi au coborât din Macedónia, Paul, dăruit cu totul cuvântului, demonstra iudeilor că Isus este Cristos. 6 Dar pentru că i se împotriveau şi-l insultau, el şi-a scuturat hainele şi le-a zis: „Sângele vostru să cadă pe capul vostru! Eu sunt curat! De acum voi merge la păgâni”. 7 Şi plecând de acolo, a intrat în casa unui adorator al lui Dumnezeu cu numele Títus Iústus, a cărui casă era alături de sinagogă. 8 Iar Críspus, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre corinténii care l-au ascultat au crezut şi au fost botezaţi.

9 Într-o noapte, Domnul l-a înştiinţat [în vis] pe Paul: „Nu te teme, ci să vorbeşti şi să nu taci! 10 Pentru că eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune [mâna] pe tine ca să-ţi facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta”. 11 El a stat un an şi şase luni [acolo], învăţându-i cuvântul lui Dumnezeu.

12 Pe când Galión era proconsulul Aháiei, iudeii s-au ridicat împreună împotriva lui Paul şi l-au dus în faţa tribunalului, 13 spunând: „Acesta îi îndeamnă pe oameni să-l cinstească pe Dumnezeu într-un mod contrar Legii”. 14 Când Paul voia să ia cuvântul, Galión le-a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aş asculta pe drept cuvânt, 15 dar pentru că este vorba despre o neînţelegere cu privire la un cuvânt, nişte nume sau Legea voastră, vă priveşte! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”. 16 Şi i-a alungat de la tribunal. 17 Atunci, luându-l toţi pe Sosténe, conducătorul sinagogii, au început să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galión nu le-a dat nicio atenţie.

 Întoarcerea lui Paul la Antiohía

18 Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce şi-a luat rămas bun de la fraţi, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Príscila şi Ácvila. La Cancréea şi-a tuns părul pentru că făcuse un vot.

19 Au ajuns la Éfes şi acolo s-a despărţit de ei. A intrat în sinagogă şi discuta cu iudeii. 20 Aceştia l-au rugat să rămână la ei mai mult timp, dar el n-a acceptat, 21 ci, luându-şi rămas bun, le-a zis: „Mă voi înoarce din nou la voi dacă va voi Dumnezeu”. Şi a plecat din Éfes. 22 Debarcând la Cezaréea, a urcat să salute Biserica, apoi a coborât la Antiohía.

Predica lui Apólo la Éfes şi Corínt

23 După ce a rămas câtva timp [acolo, Paul] a plecat şi a străbătut pe rând ţinutul Galaţiei şi Frígia, întărindu-i pe toţi discipolii.

24 Un iudeu cu numele de Apólo, originar din Alexándria, bun orator şi cunoscător al Scripturilor, a venit la Éfes. 25 Fusese educat în calea Domnului, vorbea cu duh înfocat şi învăţa fără greşeală cele despre Isus, deşi cunoscuse numai botezul lui Ioan. 26 El a început să vorbească în sinagogă cu îndrăzneală. Când l-au auzit, Príscila şi Ácvila l-au luat la ei şi i-au arătat mai amănunţit calea lui Dumnezeu.

27 Deoarece dorea să treacă în Aháia, fraţii l-au încurajat şi au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului; 28 căci îi combătea cu tărie pe iudei în public, demonstrând prin Scripturi că Isus este Cristos.