Capitolul 4

1 Aşa încât, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi coroana mea, rămâneţi astfel statornici în Domnul, iubiţii mei!

Ultimele recomandări

2 O rog pe Evódia şi o rog şi pe Sintíche să gândească la fel în Domnul. 3 Şi te rog şi pe tine, cinstite Sízigos, să le ajuţi pe ele care au luptat împreună cu mine pentru evanghelie şi împreună cu Clement şi ceilalţi colaboratori ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieţii.

4 Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 5 Bunăvoinţa voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor! Domnul este aproape. 6 Nu vă îngrijoraţi pentru nimic şi, în orice împrejurare, cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire, să fie făcute cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu! 7 Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus.

8 În rest, fraţilor, gândiţi-vă la acestea: cele adevărate, cele demne, cele drepte, cele curate, cele plăcute, cele vrednice de laudă, ce e virtute, ce-i de laudă, 9 ceea ce aţi învăţat şi primit, ce aţi auzit şi văzut la mine, aceea să puneţi în practică! Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulţumire pentru ajutorul primit

10 M-am bucurat mult în Domnul pentru că aţi arătat că vă gândiţi la mine. Voi vă gândeaţi deja, dar vă lipsea ocazia. 11 Nu vă spun aceasta din cauza lipsurilor, pentru că eu m-am învăţat să fiu mulţumit în orice [împrejurare aş fi]. 12 Ştiu şi să duc lipsă, şi să am din prisos. În toate şi în orice [împrejurare] m-am deprins şi să fiu sătul, şi să-mi fie foame, şi să am din prisos, şi să duc lipsă. 13 Toate le pot în cel care mă întăreşte. 14 Totuşi, aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu.

15 Ştiţi şi voi, filipenilor, că la începutul evangheliei, atunci când am plecat din Macedónia, nicio comunitate nu m-a ajutat cu vreo donaţie în bani, decât numai voi. 16 Chiar şi atunci când eram în Tesaloníc, voi mi-aţi trimis o dată, chiar de două ori, cele de trebuinţă. 17 Nu că aş căuta [darul] vostru, dar caut rodul care face să sporească folosul vostru, 18 căci am de toate şi îmi sunt de prisos. Am fost împlinit când am primit prin Epafrodít ceea ce mi-aţi trimis ca o bună mireasmă, jertfă primită şi plăcută lui Dumnezeu. 19 Iar Dumnezeul meu va avea grijă să suplinească orice nevoie a voastră, după bogăţia gloriei sale în Cristos Isus. 20 Lui Dumnezeu şi Tatălui nostru să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin!

Salutul final

21 Salutaţi-l pe fiecare sfânt în Cristos Isus! Pe voi vă salută fraţii care sunt cu mine. 22 Vă salută toţi sfinţii, dar mai ales cei din casa Cezarului. 23 Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru!