Capitolul 5

III. PARTEA MORALĂ

Libertatea creştină

1 Pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Aşadar, rămâneţi tari şi nu luaţi din nou jugul sclaviei!

2 Iată, eu, Paul, vă spun că, dacă primiţi circumcízia, Cristos nu vă foloseşte la nimic. 3 Din nou mărturisesc înaintea oricărui om care primeşte circumcízia că este necesar să împlinească toată Legea. 4 Voi, care voiţi să fiţi justificaţi prin Lege, v-aţi înstrăinat de Cristos, aţi căzut din har. 5 Căci în Duh, noi aşteptăm din credinţă speranţa justificării. 6 Pentru că în Cristos Isus nici circumcízia, nici necircumcízia nu au nicio putere, ci doar credinţa care lucrează prin iubire.

7 Voi ați alergat bine. Cine v-a împiedicat să nu vă încredeţi în adevăr? 8 Acest îndemn nu este de la cel care vă cheamă. 9 Puţin aluat face să dospească întreaga frământătură. 10 Eu am convingerea în Domnul cu privire la voi că nu gândiţi altfel, dar cel care vă tulbură, oricine ar fi el, va suporta judecata. 11 Dar dacă eu, fraţilor, aş mai predica circumcízia, de ce aş mai fi persecutat? Atunci scandalul crucii a fost anulat. 12 Cei care vă tulbură mai bine să se mutileze de tot.

13 Voi însă, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai ca această libertate să nu fie ocazie pentru [a sluji] trupului, ci slujiţi-vă prin iubire unii pe alţii! 14 Căci toată Legea este împlinită într-o singură poruncă: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!”. 15 Dar dacă voi vă muşcaţi şi vă mâncaţi între voi, aveţi grijă să nu vă nimiciţi unii pe alţii!

Duhul şi trupul

16 Aşadar, vă spun: umblaţi în Duh şi nu împliniţi poftele trupului! 17 Căci trupul doreşte împotriva Duhului, iar Duhul, împotriva trupului: acestea se împotrivesc unul altuia aşa încât nu puteţi face [tot] ceea ce voiţi. 18 Căci dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege. 19 De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, neruşinarea, 20 idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările, 21 invidiile, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.

22 În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, 23 blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege. 24 Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele.

25 Dacă trăim prin Duh, să ne şi comportăm potrivit Duhului! 26 Să nu fim [căutători] de glorie deşartă, provocându-ne unii pe alţii şi invidiindu-ne între noi!