Capitolul 10

Lista neamurilor


1 Acestea sunt generaţiile fiilor lui Nóe, Sem, Ham şi Iafét. După potop li s-au născut fii. 2 Fiii lui Iafét sunt: Gómer, Magóg, Madái, Iaván, Tubál, Méşec şi Tirás. 3 Fiii lui Gómer: Aşchenáz, Rifát şi Togárma. 4 Fiii lui Iaván: Elişá, Tarşíş, Chitím şi Dodaním. 5 Din aceștia s-au despărţit popoarele din zona de coastă în ţinuturile lor, fiecare după limba sa, după familiile lor, după neamurile [lor].

6 Fiii lui Ham: Cuş, Miţráim, Put şi Canaán. 7 Fiii lui Cuş: Séba, Havilá, Sabtá, Raéma şi Sabtéca. Fiii lui Raéma: Şebá şi Dedán.

8 Cuş l-a născut şi pe Nimród: el a început să fie puternic pe pământ. 9 El a fost un vânător puternic înaintea Domnului; iată de ce se spune: „Ca Nimród, vânător puternic înaintea Domnului”. 10 El a domnit la început peste Babél, Érec, Acád şi Calné, în ținutul Şineár. 11 Din ţara aceasta a intrat în Așúr şi a zidit Niníve, Rehobót-Ir, Cálah 12 şi Résen, între Niníve şi Cálah; aceasta este cetatea cea mare.

13 Miţráim le-a dat naştere celor din Lud, Anám, Leháb, Naftúh, 14 celor din Patrós, Caslúh, din care au ieşit filisténii şi locuitorii din Caftór.

15 Canaán i-a dat naştere lui Sidón, întâiul lui născut, şi lui Het, 16 iebuséului, amoréului, ghergheséului, 17 hevéului, archéului, sinéului, 18 arvadéului, ţemaréului, hamatéului. După aceea s-au răspândit familiile canaaneéne. 19 Şi era hotarul canaaneénilor de la Sidón, cum se merge spre Gherár, până la Gáza, şi cum se merge spre Sodóma, Gomóra, Admá şi Ţeboím, până la Léşa.

20 Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile [lor], în ţinuturile lor, după neamurile lor.

21 Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Éber şi fratele cel mai mare al lui Iafét, i s-au născut fii.

22 Fiii lui Sem au fost: Elám, Așúr, Arpacşád, Lud şi Arám. 23 Fiii lui Arám: Uţ, Hul, Ghetér şi Maş.

24 Arpacşád i-a dat naştere lui Şélah; Şélah i-a dat naştere lui Éber. 25 Lui Éber i s-au născut doi fii: numele primului era Péleg, căci în zilele lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctán. 26 Şi Ioctán le-a dat naștere lui Almódad, Șélef, Haţarmávet, Iérah, 27 Hadorám, Uzál, Diclá, 28 Obál, Abimaél, Şebá, 29 Ofír, Havilá şi Ióbab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctán. 30 Ei au locuit de la Méşa, cum se merge spre Sefár, muntele din est.

31 Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în ţinuturile lor şi după neamurile lor.

32 Acestea sunt familiile fiilor lui Nóe, după generaţiile lor, după neamurile lor. Şi din ei s-au răspândit popoarele pe pământ după potop.