Capitolul 20

Abrahám şi Sára în Gherár

1 Abrahám a plecat de acolo spre ţinutul Négheb şi s-a aşezat între Cádeş şi Şur şi a locuit ca străin în Gherár. 2 Abrahám zicea despre Sára, soţia sa: „Este sora mea!”. Abimélec, regele din Gherár, a trimis şi a luat-o pe Sára. 3 Dumnezeu a venit la Abimélec noaptea în vis şi i-a zis: „Iată, vei muri din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este soţia unui bărbat”. 4 Abimélec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne, vei ucide oare chiar şi un neam drept? 5 Nu mi-a spus el: «Este sora mea»? Şi n-a zis şi ea: «Este fratele meu»? Cu inimă integră şi cu mâini curate am făcut aceasta”. 6 Dumnezeu i-a zis în vis: „Ştiu şi eu că ai făcut aceasta cu inimă integră: pentru aceasta te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva mea. De aceea nu te-am lăsat să te atingi de ea. 7 Acum, dă-i omului soţia înapoi, căci el este profet; el se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar dacă n-o dai înapoi, să ştii că veți muri tu şi toţi ai tăi!”.

8 Abimélec s-a sculat dimineaţa, i-a chemat pe toţi slujitorii săi şi a spus toate aceste lucruri în [auzul] urechilor lor. Şi oamenii s-au temut mult. 9 Abimélec l-a chemat şi pe Abrahám şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste regatul meu un păcat atât de mare? Ai făcut cu mine un lucru pe care alţii nu l-ar face”. 10 Abimélec i-a zis lui Abrahám: „La ce te-ai uitat când ai făcut lucrul acesta?”. 11 Abrahám a spus: „Îmi ziceam că poate nu este frică de Dumnezeu în locul aceasta şi mă vor ucide din pricina soţiei mele. 12 Şi este adevărat că ea este sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu este fiica mamei mele; şi a devenit soția mea.

13 Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, i-am zis ei: «Fă-mi această [faptă] de îndurare: în toate locurile unde vom merge, spune despre mine: ‹Este fratele meu›!»”.

14 Abimélec a luat oi şi vite, servitori şi servitoare şi i le-a dat lui Abrahám; i-a dat-o înapoi pe Sára, soţia sa. 15 Abimélec a zis: „Iată, ţara mea este înaintea ta; locuieşte unde este bine în ochii tăi!”. 16 Sárei i-a zis: „Iată, îi dau fratelui tău o mie de arginţi; aceasta să fie un văl pentru ochii tuturor celor care sunt cu tine; aşa că vei fi cu totul reabilitată”. 17 Abrahám s-a rugat lui Dumnezeu şi Dumnezeu i-a însănătoşit pe Abimélec, pe soţia sa şi pe servitoarele sale, aşa că au putut să nască. 18 Fiindcă Domnul încuiase orice sân din casa lui Abimélec din pricina Sárei, soţia lui Abrahám.