Capitolul 25

Descendenţii Chetúrei

1 Abrahám şi-a luat din nou o soţie, numită Chetúra. 2 Ea i-a născut pe Zimrán, pe Iocşán, pe Medán, pe Madián, pe Işbác şi pe Şúah. 3 Iocşán le-a dat naştere lui Şebá şi lui Dedán. Fiii lui Dedán au fost: Aşurím, Letuşím şi Leumím. 4 Fiii lui Madián au fost: Efá, Éfer, Enóh, Abída şi Eldaá. Toţi aceştia sunt fiii Chetúrei.

5 Abrahám i-a dat lui Isáac tot ce avea el, 6 iar fiilor concubinelor pe care le-a avut Abrahám le-a dat daruri şi, pe când era încă în viaţă, i-a trimis de lângă Isáac, fiul său, spre răsărit, în ţinutul Qédem.

Moartea lui Abrahám

7 Acestea sunt zilele anilor vieţii lui Abrahám pe care le-a trăit: o sută şaptezeci şi cinci de ani.

8 Abrahám şi-a dat duhul şi a murit după o bătrâneţe fericită, bătrân şi sătul [de zile], şi a fost adăugat la poporul său. 9 Isáac şi Ismaél, fiii săi, l-au îngropat în peştera Macpéla, în ogorul lui Efrón, fiul lui Ţóhar, hetéul, care este faţă în faţă cu Mamré, 10 ogorul pe care-l cumpărase Abrahám de la fiii lui Het. Acolo au fost îngropaţi Abrahám şi Sára, soţia sa. 11 După moartea lui Abrahám, Dumnezeu l-a binecuvântat pe fiul său Isáac. El locuia lângă Béer-Lahái-Roí.

Descendenţa lui Ismaél

12 Acestea sunt generațiile lui Ismaél, fiul lui Abrahám, pe care i-l născuse lui Abrahám Agár, egiptéanca, servitoarea Sárei. 13 Acestea sunt numele fiilor lui Ismaél, după numele lor şi după generația lor: întâiul născut al lui Ismaél, Nebaiót, Chedár, Adbeél, Mibsám, 14 Mişmá, Dumá, Mása; 15 Hadád, Téma, Ietúr, Nafíş şi Chédma. 16 Aceştia sunt fiii lui Ismaél şi acestea sunt numele lor, după aşezările şi taberele lor. Ei sunt cei doisprezece principi după neamurile lor.

17 Aceştia sunt anii vieţii lui Ismaél: o sută treizeci şi şapte de ani. El şi-a dat duhul şi a murit şi a fost adăugat la poporul său. 18 Ei au locuit de la Havilá până la Şur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asíria. El s-a aşezat în faţa tuturor fraţilor lui.

ISÁAC ŞI IACÓB

Naşterea lui Esáu şi Iacób

19 Aceasta este descendenţa lui Isáac, fiul lui Abrahám. Abrahám l-a născut pe Isáac. 20 Isáac avea patruzeci de ani când a luat-o de soţie pe Rebéca, fiica lui Betuél, arameul, din Padán-Arám, sora lui Lában, arameul. 21 Isáac s-a rugat Domnului pentru soţia sa, căci era sterilă. Domnul l-a ascultat şi Rebéca, soţia sa, a zămislit. 22 Copiii se băteau în [sânul] ei; şi ea a zis: „Dacă-i aşa, de ce mi se întâmplă asta mie?”. Şi s-a dus să caute [răspuns] la Domnul. 23 Domnul i-a zis:

„Două neamuri sunt în sânul tău

şi două popoare

din măruntaiele tale se vor despărţi.

Un popor va fi mai tare

decât celălalt popor şi cel mai mare

îl va sluji pe cel mai mic”.

24 S-au împlinit zilele când avea să nască; şi, iată, în sânul ei erau doi gemeni. 25 A ieşit primul şi era roşu; era în întregime ca o mantie de păr; şi i-au pus numele Esáu. 26 Apoi a ieşit fratele său şi mâna lui ţinea călcâiul lui Esáu; şi i-a pus numele Iacób. Isáac era în vârstă de şaizeci de ani când s-au născut ei.

Esáu cedează dreptul de întâi-născut

27 Băieţii s-au făcut mari. Esáu a ajuns un vânător care cunoștea [arta vânătorii], om al câmpiei; dar Iacób era un om integru, locuind în corturi. 28 Isáac îl iubea pe Esáu pentru că îi plăcea vânatul lui; Rebéca, însă, îl iubea pe Iacób.

29 Odată, Iacób a pregătit o fiertură, Esáu a venit de la câmp şi era frânt [de oboseală]. 30 Esáu i-a zis lui Iacób: „Dă-mi, te rog, să mănânc din fiertură, fiertura asta roşie, fiindcă sunt frânt”. De aceea i s-a dat numele Edóm. 31 Iacób a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi-născut!”. 32 Esáu a zis: „Iată, eu sunt pe moarte; la [ce-mi slujește] dreptul de întâi-născut?”. 33 Iacób a zis: „Jură-mi astăzi!”. Şi el i-a jurat şi, astfel, i-a vândut dreptul de întâi-născut lui Iacób. 34 Iacób i-a dat lui Esáu pâine şi fiertură de linte. El a mâncat şi a băut; apoi s-a ridicat şi a plecat. Astfel şi-a dispreţuit Esáu dreptul de întâi-născut.