Capitolul 5

Patriarhii de la Adám la Nóe


1 Aceasta este cartea generaţiilor lui Adám. Când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2 Bărbat şi femeie i-a creat. I-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om” în ziua când au fost creaţi.

3 Când avea o sută treizeci de ani, lui Adám i s-a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.      4 După naşterea lui Set, zilele lui Adám au fost de opt sute de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 5 Toate zilele pe care le-a trăit Adám au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6 Când avea o sută cinci ani, Set i-a dat naştere lui Énos. 7 După ce i-a dat naştere lui Énos, Set a mai trăit opt sute şapte ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9 Când avea nouăzeci de ani, Énos i-a dat naştere lui Chénan. 10 După ce i-a dat naştere lui Chénan, Énos a mai trăit opt sute cincisprezece ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 11 Toate zilele lui Énos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12 Când avea şaptezeci de ani, Chénan i-a dat naştere lui Mahalaleél. 13 După ce i-a dat naştere lui Mahalaleél, Chénan a mai trăit opt sute patruzeci de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 14 Toate zilele lui Chénan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

15 Când era de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleél i-a dat naştere lui Iaréd. 16 După ce i-a dat naştere lui Iaréd, Mahalaleél a mai trăit opt sute treizeci de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 17 Toate zilele lui Mahalaleél au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18 Când avea o sută şaizeci şi doi de ani, Iaréd i-a dat naştere lui Enóh. 19 După ce i-a dat naştere lui Enóh, Iaréd a mai trăit opt sute de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 20 Toate zilele lui Iaréd au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.

21 Când avea şaizeci şi cinci de ani, Enóh i-a dat naştere lui Matúsalem. 22 După ce i-a dat naştere lui Matúsalem, Enóh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 23 Toate zilele lui Enóh au fost de trei sute şaizeci şi cinci de ani. 24 Enóh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu a mai fost [văzut], pentru că l-a luat Dumnezeu.

25 Când avea o sută optzeci şi şapte de ani, Matúsalem i-a dat naştere lui Lámeh. 26 După ce i-a dat naştere lui Lámeh, Matúsalem a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 27 Toate zilele lui Matúsalem au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28 Când avea o sută optzeci şi doi de ani, lui Lámeh i s-a născut un fiu. 29 El i-a pus numele Nóe, zicând: „Acesta ne va mângâia de lucrarea şi truda mâinilor noastre pentru pământul pe care l-a blestemat Domnul”. 30 După ce i-a dat naştere lui Nóe, Lámeh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. 31 Toate zilele lui Lámeh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit. 32 Când avea cinci sute de ani, Nóe le-a dat naştere lui Sem, Ham şi Iafét.