Capitolul 6

Fiii lui Dumnezeu şi fiii oamenilor


1 Când oamenii au început să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, 2 fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase; şi-au luat de soţii dintre toate cele pe care le-au ales. 3 Domnul a zis: „Duhul meu nu va rămâne pe vecie în om. El nu este decât carne, iar zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani”. 4 Uriaşii erau pe pământ în zilele acelea, chiar şi după ce au venit fiii lui Dumnezeu la fiicele oamenilor şi le-au născut [copii]. Aceştia sunt vitejii din vechime, oameni renumiţi.

POTOPUL

 Răspândirea răului

5 Domnul a văzut că răutatea omului pe pământ era mare şi că toate gândurile plănuite de inima lui erau rele tot timpul. 6 Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ şi s-a mâhnit în inima lui. 7 Şi a spus Domnul: „Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat şi, împreună cu omul, şi pe animalele, reptilele şi păsările cerului, deoarece îmi pare rău că le-am făcut”. 8 Însă Nóe a aflat har în ochii Domnului.

9 Aceasta este descendenţa lui Nóe. Nóe era un om drept şi integru între cei din generaţia sa: Nóe umbla cu Dumnezeu. 10 Lui Nóe i s-au născut trei fii: Sem, Ham şi Iafét. 11 Pământul era corupt în faţa lui Dumnezeu; pământul era plin de violență. 12 Dumnezeu s-a uitat spre pământ şi iată că pământul era corupt; căci orice făptură îşi pervertise calea pe pământ.

 Pregătirile pentru potop

13 Dumnezeu i-a zis lui Nóe: „Sfârşitul oricărei făpturi vine înaintea mea, fiindcă s-a umplut pământul de violență din cauza [oamenilor]. Iată, îi voi nimici împreună cu pământul! 14 Fă-ţi o arcă din lemn de chiparos; să faci încăperi în arcă şi s-o acoperi cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară! 15 Iată cum s-o faci: arca să aibă trei sute de cóţi în lungime, cincizeci de cóţi în lăţime şi treizeci de cóţi în înălţime. 16 Să faci arcei un acoperiş şi să-l înalţi până la un cot; uşa să o pui într-o latură a arcei; să faci un nivel jos, al doilea la mijloc şi al treilea sus.

17 Iată, eu voi face să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească toată făptura care este pe el, suflarea de viaţă de sub cer; tot ce este pe pământ își va da duhul. 18 Eu închei alianţa mea cu tine! Să intrați în arcă, tu şi fiii tăi, soţia ta şi soţiile fiilor tăi împreună cu tine! 19 Din toate vieţuitoarele, din toate făpturile, să iei câte două în arcă pentru ca să rămână în viaţă împreună cu tine; să fie parte bărbătească şi parte femeiască. 20 Din păsări după specia lor, din animale după specia lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după specia lor, din toate să iei câte două la tine, ca să rămână în viaţă! 21 Şi tu, ia-ţi din toate alimentele care se mănâncă şi adună-ţi provizii, ca să vă fie hrană ţie şi lor”! 22 Nóe a făcut după toate cele poruncite de Dumnezeu: așa a făcut.