Capitolul 5

1 Ei, voi bogaţilor! Plângeţi văitându-vă din cauza nenoricirilor care vor veni peste voi. 2 Bogăţia voastră a putrezit şi hainele voastre au fost roase de molii. 3 Aurul vostru şi argintul au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi va devora trupurile voastre ca focul. Aţi adunat comori pentru zilele de pe urmă!

4 Iată, plata pe care voi aţi reţinut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului Sabaót! 5 Voi aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri; v-aţi îngrăşat inimile pentru ziua tăierii. 6 L-aţi osândit şi l-aţi ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit.

Îndemn la răbdare în aşteptarea Domnului

7 Aşadar, fraţilor, fiţi îndelung răbdători până la venirea Domnului. Iată că agricultorul aşteaptă rodul preţios al pământului având răbdare ca să primească ploaia timpurie şi cea târzie. 8 Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape! 9 Nu vă plângeţi, fraţilor, unii împotriva altora, ca să nu fiţi judecaţi; iată că judecătorul este la uşă. 10 Fraţilor, luaţi-i ca exemplu de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe profeţii care au vorbit în numele Domnului!

11 Iată, noi îi numim fericiţi pe cei care au fost perseverenţi! Aţi auzit de răbdarea lui Iob şi aţi văzut [ce a făcut] Domnul pentru el în cele din urmă, pentru că Domnul este milostiv şi îndurător.

12 Înainte de toate, fraţii mei, să nu juraţi nici pe cer, nici pe pământ şi nici vreun alt fel de jurământ [să nu faceţi]! Pentru voi, da să fie da şi nu să fie nu, ca să nu cădeţi sub judecată!

13 Este cineva dintre voi în suferinţă? Să se roage! Este cineva bine dispus? Să cânte psalmi! 14 Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului! 15 Iar rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârşit păcate, i se vor ierta. 16 Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi! Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe. 17 Ilíe era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi nu a plouat pe pământ trei ani şi şase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie, iar pământul a produs rodul său.

19 Fraţii mei, dacă cineva dintre voi rătăceşte departe de adevăr şi un altul îl întoarce, 20 să ştie că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit îşi va salva sufletul de la moarte şi va acoperi o mulţime de păcate.