Capitolul 22

1 Aşa vorbeşte Domnul: „Coboară la casa regelui lui Iúda şi spune acolo acest cuvânt: 2 «Ascultă, rege al lui Iúda, care şezi pe tronul lui Davíd, tu şi slujitorii tăi şi poporul tău care intraţi pe porţile acestea!3 Aşa vorbeşte Domnul: ‹Faceţi judecată şi dreptate; şi eliberaţi-l pe cel nedreptăţit din mâna celui care oprimă! Nu-i trataţi cu violenţă pe străin, pe orfan şi pe văduvă şi nu vărsaţi sânge nevinovat în locul acesta! 4 Căci dacă faceţi după cuvântul acesta, vor intra pe porţile acestei case regi care vor sta pe tronul lui Davíd în care şi călare pe cai, ei, slujitorii lor şi poporul lor. 5 Dar dacă nu veţi face după aceste cuvinte, mă jur pe mine însumi – oracolul Domnului – casa aceasta va deveni un pustiu›.

6 Căci aşa vorbeşte Domnul

împotriva casei regelui lui Iúda:

‹Tu eşti pentru mine, Galaád,

ca vârful Libánului, dar te voi face

pustiu şi cetăţi nelocuite.

7 Voi pune deoparte devastatori

împotriva ta, fiecare cu armele lui;

vor tăia dintre cedrii tăi aleşi

şi vor arunca în foc.

8 Vor trece multe neamuri pe lângă această cetate şi va spune fiecare către aproapele său: ‘De ce a făcut Domnul astfel acestei cetăţi mari?’. 9 Şi vor spune: ‘Pentru că au părăsit alianţa Domnului Dumnezeului lor, s-au prosternat înaintea altor dumnezei şi i-au slujit’› ».

Oracole împotriva lui Ioaház

10 Nu-l plângeţi pe cel mort

şi nu-l compătimiţi!

Ci plângeţi, plângeţi-l pe cel care se duce,

pentru că nu se va mai întoarce

şi nu va mai vedea ţara sa natală!

11 Căci aşa vorbeşte Domnul despre Şalúm, fiul lui Iosía, regele lui Iúda, care a domnit în locul lui Iosía, tatăl său, care a ieşit din locul acesta: «Nu se va mai întoarce aici». 12 Căci în locul în care l-au deportat, acolo va muri şi ţara aceasta nu o va mai vedea.

Împotriva lui Ioiachím

13 Vai de cel care-şi construieşte casa,

dar nu pe dreptate,

şi camerele sale fără judecată;

care îl pune pe aproapele

să lucreze fără plată

şi nu-i dă [răsplată] pentru muncă,

14 de cel care zice:

«Îmi voi construi o casă spaţioasă,

cu camere largi;

voi face pentru ea ferestre,

o voi căptuşi cu cedru

şi o voi vopsi cu roşu»!

15 Oare tu domneşti

pentru că te întreci cu cedrul?

Tatăl tău oare nu a mâncat şi a băut,

a făcut judecată şi dreptate?

Atunci îi era bine.

16 Apăra cauza celui sărac, a celui nevoiaş

şi atunci era bine.

Nu înseamnă aceasta

a mă cunoaşte pe mine?

Oracolul Domnului.

17 Căci ochii tăi şi inima ta

nu sunt decât după profit,

după sânge nevinovat pe care

să-l verşi, după oprimare

şi după exploatare, ca să le faci.

18 De aceea, aşa vorbeşte Domnul

către Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda:

«Nu-l vor compătimi:

‹Vai, fratele meu! Vai, sora mea!›

Nu-l vor compătimi:

‹Vai, stăpâne! Vai, maiestate!› ».

19 Va fi îngropat cu îngropare de măgar,

va fi târât şi aruncat

departe de porţile Ierusalímului.

Împotriva lui Conía

20 Urcă în Libán şi strigă, ridică-ţi glasul în Basán

şi strigă din Abarím,

pentru că vor fi zdrobiţi

toţi cei care te iubeau!

21 Ţi-am vorbit în timp ce erai liniştit,

dar tu ai zis: «Nu vreau să ascult»;

aceasta a fost calea ta din tinereţea ta:

nu ai ascultat de glasul meu.

22 Toţi păstorii tăi vor paşte vânt

şi cei care te iubesc

vor fi duşi în captivitate;

atunci vei fi făcut de ruşine

şi umilit pentru toată răutatea ta.

23 Tu care locuieşti în Libán

şi îţi faci cuib între cedri,

cum vei suspina când

te vor apuca dureri cumplite

ca pe femeia care naşte?

24 Viu sunt eu – oracolul Domnului –, căci chiar de Conía, fiul lui Ioiachím, regele lui Iúda, ar fi ca un sigiliu pe mâna mea dreaptă, şi de acolo l-aş îndepărta. 25 Te voi da în mâna celor care caută sufletul tău şi în mâna acelora de ale căror faţă te temi, în mâna lui Nabucodonosór, regele din Babilón, şi în mâna caldéilor. 26 Vă voi arunca pe tine şi pe mama ta, care te-a născut, într-o altă ţară în care nu v-aţi născut şi veţi muri acolo, 27 într-o ţară în care vor dori să se întoarcă, dar nu se vor întoarce acolo. 28 Este oare acest om, Conía, un vas de dispreţuit, sfărâmat, un obiect care nu place? De ce sunt aruncaţi el şi descendenţa lui, sunt aruncaţi într-o ţară pe care nu o cunosc?

29 Ţară, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului!

30 Aşa vorbeşte Domnul:

„Scrieţi-l pe omul acesta

ca lipsit de copii,

ca un om care nu va avea succes

în zilele lui, pentru că din descendenţa lui

nu va reuşi nimeni

să stea pe tronul lui Davíd

sau să domnească în Iúda”.