Capitolul 25

II. BABILÓNIA, FLAGELUL DOMNULUI

1 Cuvântul care a fost către Ieremía despre tot poporul lui Iúda în al patrulea an al lui Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda (acest an era primul al lui Nabucodonosór, regele Babilónului), 2 şi pe care l-a pronunţat Ieremía, profetul, întregului popor al lui Iúda şi tuturor locuitorilor Ierusalímului:

3 Din al treisprezecelea an al lui Iosía, fiul lui Amón, regele lui Iúda, şi până astăzi – sunt douăzeci şi trei de ani de când cuvântul Domnului a fost către mine – v-am vorbit, am fost trezit ca să vorbesc, dar nu aţi ascultat. 4 Domnul i-a trimis la voi pe toţi slujitorii săi, profeţii; i-a trezit şi i-a trimis, dar nu aţi ascultat şi nu v-aţi plecat urechea ca să-i ascultaţi. 5 Ei au zis: „Întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea şi de la răutatea faptelor voastre şi veţi locui pe pământul pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri din veac şi până-n veac! 6 Nu mergeţi după alţi dumnezei ca să le slujiţi şi să vă prosternaţi înaintea lor şi nu mă mâniaţi cu lucrarea mâinilor voastre, iar eu nu vă voi face rău! 7 Dar nu m-aţi ascultat – oracolul Domnului –, ci m-aţi mâniat prin lucrarea mâinilor voastre, spre răul vostru.

8 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Pentru că nu aţi ascultat cuvintele mele, 9 iată, voi trimite să ia toate familiile din nord – oracolul Domnului – şi-l voi face pe Nabucodonosór, regele din Babilón, slujitorul meu, să vină împotriva acestei ţări, împotriva locuitorilor ei şi împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur şi le voi da groazei, batjocurii şi devastării permanente! 10 Voi face să înceteze între ei glasul de bucurie şi glasul de veselie, glasul mirelui şi glasul miresei, sunetul râşniţei şi lumina candelei. 11 Ţara aceasta va fi dată devastării şi groazei şi îl vor sluji neamurile acestea pe regele Babilónului timp de şaptezeci de ani. 12 Când se vor împlini cei şaptezeci de ani, îi voi pedepsi pe regele Babilónului şi pe neamul acesta – oracolul Domnului – pentru nelegiuirea lor, iar ţara caldéilor o voi da devastării fără sfârşit. 13 Voi face să vină asupra acestei ţări toate cuvintele mele pe care le-am spus împotriva ei şi tot ce este scris în cartea aceasta şi pe care le-a profeţit Ieremía împotriva tuturor neamurilor.

III. INTRODUCERE LA ORACOLELE ÎMPOTRIVA NEAMURILOR

Viziunea cupei

14 Chiar şi ei vor sluji neamuri multe şi regi mari, iar eu îi voi răsplăti după faptele şi lucrarea mâinilor lor”.

15 Căci aşa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israél: „Ia această cupă cu vin a mâniei mele din mâna mea şi fă să fie băută de toate neamurile la care te voi trimite! 16 Ele vor bea, se vor clătina şi îşi vor ieşi din minţi înaintea sabiei pe care eu o voi trimite între ele! 17 Eu am luat cupa din mâna Domnului şi am dat-o să fie băută de către toate neamurile la care Domnul m-a trimis: 18 Ierusalímului şi cetăţilor lui Iúda, regilor şi căpeteniilor sale, ca să fie date devastării, groazei, batjocurii şi blestemului, cum este astăzi; 19 lui Faraón, regele Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui şi întregului său popor; 20 la toată Arábia, tuturor regilor din ţara Uţ, tuturor regilor din ţara filisténilor, lui Aşchelón, Gáza, Ecrón şi restului din Aşdód; 21 lui Edóm, Moáb şi fiilor lui Amón; 22 tuturor regilor din Tir, tuturor regilor din Sidón şi tuturor regilor din insulele care sunt dincolo de mare; 23 lui Dedán, Téma, Buz şi tuturor celor cu părul tăiat; 24 tuturor regilor din Arábia şi tuturor regilor arabi care locuiesc în pustiu; 25 tuturor regilor din Zimrí, tuturor regilor din Elám şi tuturor regilor din Média; 26 tuturor regilor din nord, apropiaţi sau îndepărtaţi, unora şi altora, tuturor regatelor ţărilor care sunt pe suprafaţa pământului. Iar regele Şeşác va bea după ei.

27 Spune-le: «Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: ‹Beţi, îmbătaţi-vă, vomitaţi, ca să cădeţi şi să nu vă mai ridicaţi dinaintea sabiei pe care eu o voi trimite între voi!› »”. 28 Dar dacă vor refuza să ia din mâna ta cupa ca să bea, spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: ‹Veţi bea!›. 29 Căci, iată, eu încep să fac rău cetăţii asupra căreia este chemat numele meu, iar voi veţi fi neatinşi? Nu veţi fi neatinşi, căci eu chem sabia asupra tuturor locuitorilor pământului – oracolul Domnului Sabaót.

30 Iar tu să le profeţeşti

toate aceste lucruri şi să le spui:

«Domnul din înălţime răcneşte

şi din locuinţa sa cea sfântă

îşi înalţă glasul;

răcneşte împotriva staulului său,

strigă precum cei care calcă în teasc

către toţi locuitorii pământului.

31 Răcnetul ajunge

până la marginile pământului,

pentru că Domnul se ceartă cu neamurile,

se judecă cu toate făpturile:

pe cei răi îi va da sabiei»”

– oracolul Domnului.

32 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót:

«Iată, răul este de la neam la neam

şi o furtună mare se ridică

de la marginile pământului!».

33 Cei străpunşi ai Domnului, în ziua aceea, vor fi de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului: nu vor fi jeliţi, nu vor fi adunaţi şi nu vor fi îngropaţi, ci vor deveni gunoi pe suprafaţa pământului.

34 Văitaţi-vă, păstori, strigaţi şi tăvăliţi-vă,

voi, călăuze ale turmei,

pentru că s-au împlinit zilele

înjunghierii voastre!

Veţi fi împrăştiaţi

şi veţi cădea ca un vas de preţ.

35 Vor pieri refugiul pentru păstori

şi scăparea, pentru călăuzele turmei.

36 Glas de strigăt al păstorilor

şi gemete ale călăuzelor turmei!

Căci Domnul devastează păşunile lor,

37 iar locuinţele paşnice sunt reduse la tăcere

înaintea mâniei aprinse a Domnului.

38 Au părăsit ca un pui de leu vizuina;

ţara lor a devenit o ruină

din cauza furiei asupritorului,

din cauza mâniei sale aprinse”.