Capitolul 28

Cearta cu profetul Ananía

1 În acelaşi an, la începutul domniei lui Sedecía, regele lui Iúda, în anul al patrulea, în luna a cincea, Ananía, fiul lui Azúr, profetul care este din Gabaón, mi-a zis în casa Domnului, înaintea preoţilor şi a întregului popor: 2 „Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Am zdrobit jugul regelui din Babilón. 3 Peste încă doi ani de zile, voi aduce înapoi în locul acesta toate obiectele casei Domnului pe care le-a luat Nabucodonosór, regele Babilónului, din locul acesta şi le-a dus în Babilón. 4 Şi pe Iehonía, fiul lui Ioiachím, regele lui Iúda, şi pe toţi deportaţii lui Iúda care au fost duşi în Babilón îi aduc înapoi în locul acesta – oracolul Domnului – pentru că voi zdrobi jugul regelui din Babilón»”.

5 Atunci i-a spus Ieremía, profetul, lui Ananía, profetul, înaintea preoţilor şi înaintea întregului popor care stăteau în casa Domnului. 6 Ieremía, profetul, a zis: ,,Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai profeţit tu şi să aducă înapoi obiectele casei Domnului şi pe toţi deportaţii din Babilón în locul acesta! 7 Numai ascultă acest cuvânt pe care eu îl spun în auzul tău şi în auzul întregului popor: 8 profeţii care au fost înaintea mea şi înaintea ta din vechime au profeţit la multe popoare şi la regate mari despre război, despre nenorocire şi despre ciumă. 9 Însă profetul care profeţeşte pacea, când cuvântul profetului se va împlini, atunci se va şti că profetul este trimis de Domnul cu adevărat”.

10 Apoi, Ananía, profetul, a luat jugul de pe grumazul lui Ieremía, profetul, şi l-a zdrobit. 11 Ananía a zis în auzul întregului popor: „Astfel vorbeşte Domnul: «Aşa voi zdrobi jugul lui Nabucodonosór, regele Babilónului, peste doi ani de zile de pe grumazul tuturor neamurilor»”. Apoi Ieremía, profetul, a plecat pe drumul său.

12 Dar a fost cuvântul Domnului către Ieremía după ce Ananía, profetul, a zdrobit jugul de pe grumazul lui Ieremía, profetul: 13 „Mergi şi spune-i lui Ananía: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Tu ai zdrobit juguri de lemn, dar ai făcut în locul lor juguri de fier›. 14 Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: ‹Am pus un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să-l slujească pe Nabucodonosór, regele Babilónului, şi-l vor sluji. Şi i-am dat chiar şi vieţuitoarele câmpului› »”.

15 Ieremía, profetul, i-a zis lui Ananía, profetul: „Ascultă, Ananía! Nu Domnul te-a trimis şi tu faci poporul acesta să se încreadă în minciună. 16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Iată, te alung de pe faţa pământului şi în timpul anului vei muri, căci ai vorbit de revoltă împotriva Domnului!»”.

17 Şi Ananía, profetul, a murit în anul acela, în luna a şaptea.