Capitolul 33

Altă promisiune de restaurare

1 Cuvântul Domnului a fost către Ieremía a doua oară pe când era încă închis în curtea temniţei: 2 Aşa vorbeşte Domnul care face aceasta, Domnul care plăsmuieşte şi stabileşte, al cărui nume este Domnul: 3 „Cheamă-mă, îţi voi răspunde şi-ţi voi face cunoscute lucruri mari şi de nepătruns, pe care nu le cunoşti! 4 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél despre casele acestei cetăţi şi despre casele regilor lui Iúda care sunt doborâte de parapeţi şi de sabie. 5 Ei vin să lupte împotriva caldéilor şi să le umple [casele] cu cadavrele oamenilor pe care am făcut să fie loviţi în mânia şi în furia mea, deoarece mi-am ascuns faţa de cetatea aceasta din cauza întregii sale răutăţi. 6 Iată, îi voi da vindecare şi însănătoşire, iar pe ei îi voi vindeca; le voi arăta belşug de pace şi adevăr. 7 Îi voi face să se întoarcă din captivitate pe Iúda şi pe Israél şi-i voi reclădi ca mai înainte. 8 Îi voi purifica de toate nelegiuirile prin care au păcătuit împotriva mea; le voi ierta toate nelegiuirile cu care au păcătuit împotriva mea şi s-au revoltat împotriva mea. 9 [Cetatea] va deveni pentru mine un nume de bucurie, de laudă şi de glorie pentru toate neamurile pământului care vor auzi tot binele pe care li l-am făcut, se vor înspăimânta şi vor tremura pentru tot binele şi pentru toată pacea pe care eu i-o voi da”.

10 Aşa vorbeşte Domnul: „Se vor mai auzi din nou în locul acesta – despre care voi ziceţi că este pustiu, că nu este nici om şi nici animal în cetăţile lui Iúda şi pe străzile Ierusalímului, pentru că sunt devastate, şi nu este nici om, nici locuitor şi nici animal – 11 glas de bucurie şi glas de veselie, glasul mirelui şi glasul miresei şi glasul celor care zic: «Lăudaţi-l pe Domnul Sabaót, căci Domnul este bun şi îndurarea lui este veşnică!», cei care aduc laudă în casa Domnului, căci voi face să se întoarcă cei captivi ai ţării ca mai înainte”, spune Domnul.

12 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Va fi din nou, în locul acesta – care este pustiu, fără niciun om şi niciun animal – şi în toate cetăţile sale, un lăcaş pentru păstori, care vor face turma să se odihnească. 13 Iar în cetăţile din munte, în cetăţile din Şefeláh, în cetăţile din Négheb, în ţinutul lui Beniamín, în împrejurimi şi în cetăţile lui Iúda, vor trece din nou turmele pe sub mâna celui care le numără”, spune Domnul.

Instituţiile viitoare

14 „Iată, vin zile – oracolul Domnului – când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus cu privire la casa lui Israél şi cu privire la casa lui Iúda.

15 În zilele acelea şi în acel timp

voi face să răsară pentru Davíd

o odraslă dreaptă:

el va face judecată şi dreptate în ţară.

16 În zilele acelea, Iúda va fi mântuit

şi Ierusalímul va locui în siguranţă.

Acesta este [numele]

cu care va fi chemat:

«Domnul este dreptatea noastră»”.

17 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Nu va lipsi pentru Davíd om care să stea pe tronul casei lui Israél. 18 Nici pentru preoţii levíţi nu va lipsi om care să fie înaintea mea să aducă ardere de tot şi să ardă tămâie, [să aducă] ofrande şi jertfă în toate zilele”.

19 Cuvântul Domnului a fost către Ieremía: 20 Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă veţi rupe alianţa mea cu privire la zi şi alianţa mea cu privire la noapte, în aşa fel încât ziua şi noaptea să nu mai fie la timpul lor, 21 atunci şi alianţa cu Davíd, slujitorul meu, se va rupe şi nu va mai fi pentru el niciun fiu care să domnească pe tronul lui şi nici levíţi ai preoţilor care să mă slujească. 22 Aşa cum nu se poate număra oştirea cerului şi nici măsura nisipul mării, aşa voi face să se înmulţească descendenţa lui Davíd, slujitorul meu, şi pe levíţii care mă slujesc”.

23 Cuvântul Domnului a fost către Ieremía: 24 „Oare nu ai văzut ceea ce a vorbit poporul acesta: «Cele două familii pe care le alesese Domnul, le-a respins» şi l-a dispreţuit pe poporul meu ca să nu mai fie un neam înaintea lor?”. 25 Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă nu am făcut alianţa mea cu privire la zi şi la noapte, hotărâri pentru cer şi pământ, 26 atunci voi respinge şi descendenţa lui Iacób şi a lui Davíd, slujitorul meu, încât să nu poată lua din descendenţa lui [fii] care să domnească peste descendenţa lui Abrahám, a lui Isáac şi a lui Iacób, căci îi voi face să se întoarcă din captivitate şi mă voi îndura de ei”.