Capitolul 35

Exemplul recabíţilor

1 Cuvântul care a fost către Ieremía de la Domnul în zilele lui Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda: 2 „Mergi la casa recabíţilor, vorbeşte cu ei şi fă-i să vină la casa Domnului, într-una din camere, şi fă-i să bea vin!”. 3 I-am luat pe Iaazanía, fiul lui Ieremía, fiul lui Habaţinía, pe fraţii lui, pe fiii lui şi toată casa recabíţilor4 şi i-am făcut să vină la casa Domnului, la camera fiilor lui Hanán, fiul lui Igdalía, omul lui Dumnezeu, care era lângă camera căpeteniilor, care era deasupra camerei lui Maaséia, fiul lui Şalúm, păzitorul pragului. 5 Am pus înaintea fiilor casei recabíţilor vase pline cu vin şi cupe şi le-am zis: «Beţi vin!»”.

6 Dar ei au zis: „Nu bem vin! Căci Ionadáb, fiul lui Recáb, tatăl nostru, ne-a poruncit: «Să nu beţi vin nici voi, nici fiii voştri în veci! 7 Case să nu construiţi, sămânţă să nu semănaţi şi vie să nu plantaţi, nici să nu aveţi decât doar corturi ca să locuiţi toate zilele voastre şi să trăiţi multe zile pe pământul unde locuiţi ca străini!». 8 Noi am ascultat de glasul lui Ionadáb, fiul lui Recáb, tatăl nostru, în tot ceea ce ne-a poruncit, ca să nu bem vin în toate zilele noastre nici noi, nici soţiile noastre, nici fiii şi nici fiicele noastre. 9 Nici să nu ne construim case, ca să le locuim, şi nu avem nici vii, nici ogoare şi nici sămânţă, 10 ci locuim în corturi: am ascultat şi facem tot ceea ce ne-a poruncit Ionadáb, tatăl nostru. 11 Când Nabucodonosór, regele Babilónului, a venit împotriva ţării, am zis: «Să mergem şi să intrăm în Ierusalím înaintea armatei caldéilor şi înaintea armatei lui Arám. Şi am locuit în Ierusalím”.

12 Cuvântul Domnului a fost către Ieremía: 13 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: „Mergi şi spune-le oamenilor lui Iúda şi locuitorilor Ierusalímului: «Oare nu vreţi să primiţi mustrarea ca să ascultaţi cuvântul meu?» – oracolul Domnului. 14 Au fost împlinite cuvintele lui Ionadáb, fiul lui Recáb, care le-a poruncit fiilor săi să nu bea vin şi nu au băut până în ziua de azi pentru că au ascultat porunca tatălui lor. Dar eu v-am vorbit – trezindu-mă, v-am vorbit – şi nu m-aţi ascultat. 15 I-am trimis la voi pe toţi slujitorii mei, profeţii – i-am trezit şi i-am trimis –, să spună: «Să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea şi să îmbunătăţească faptele! Să nu mergeţi după alţi dumnezei ca să le slujiţi şi veţi locui în pământul pe care l-am dat vouă şi părinţilor voştri! Dar voi nu v-aţi plecat urechea şi nu aţi ascultat de mine». 16 Da, fiii lui Ionadáb, fiul lui Recáb, împlinesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, dar poporul acesta nu ascultă de mine”. 17 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: „Iată, eu fac să vină asupra lui Iúda şi asupra tuturor locuitorilor Ierusalímului tot răul pe care l-am spus cu privire la ei, pentru că eu le-am vorbit! Dar ei nu au ascultat, i-am chemat, dar nu au răspuns”.

18 Iar casei recabíţilor, Ieremía i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: pentru că aţi ascultat de porunca lui Ionadáb, tatăl vostru, şi aţi păzit toate poruncile sale şi aţi făcut conform cu tot ceea ce v-a poruncit, 19 de aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Nu-i va lipsi lui Ionadáb bărbat care să stea înaintea mea în toate zilele»”.