Capitolul 39

Soarta lui Ieremía la căderea Ierusalímului

1 Când Ierusalímul a fost capturat – în anul al nouălea al lui Sedecía, regele lui Iúda, în luna a zecea –, Nabucodonosór, regele din Babilón, şi toată armata lui au asediat Ierusalímul. 2 În anul al unsprezecelea al lui Sedecía, în luna a patra, în [ziua] a noua a lunii, a fost străpunsă cetatea.

3 Au venit toate căpeteniile regelui din Babilón şi au stat la poarta din mijloc: Nergál Sar-Éţer, Samgár-Nebú, Sar-Sechím, mai-mare peste eunuci, şi Nergál Sar-Éţer, mai-marele peste magi, şi toate celelalte căpetenii ale regelui din Babilón.

4 Când i-au văzut Sedecía, regele lui Iúda, şi toţi oamenii de luptă, au fugit şi au ieşit noaptea din cetate pe drumul spre grădina regelui; prin poarta dintre cele două ziduri au ieşit pe calea spre Arabáh. 5 Dar armata caldéilor i-a urmărit şi l-au ajuns pe Sedecía în stepele din Ierihón. L-au luat şi l-au adus la Nabucodonosór, regele din Babilón, la Ríbla, în ţinutul Hamát, şi el a rostit asupra lui judecata. 6 Regele din Babilón i-a înjunghiat pe fiii lui Sedecía în văzul lui. De asemenea, regele din Babilón i-a înjunghiat pe toţi nobilii lui Iúda. 7 A pus să fie scoşi ochii lui Sedecía şi l-a legat cu [lanţuri] de bronz ca să-l ducă în Babilón. 8 Casa regelui şi casele poporului, caldéii le-au ars în foc şi au dărâmat zidurile Ierusalímului. 9 Pe celălalt popor care a rămas în cetate şi pe ceilalţi care s-au dus la el şi pe celălalt popor care a rămas, Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, i-a deportat în Babilón. 10 Din popor, Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, i-a lăsat pe cei săraci care nu aveau nimic în ţinutul lui Iúda şi le-a dat vii şi grădini în ziua aceea.

11 Nabucodonosór, regele din Babilón, poruncise prin Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, cu privire la Ieremía, zicând: 12 „Ia-l, fii cu ochii pe el şi nu-i fă nimic rău, ci aşa cum îţi va zice, aşa să-i faci!”.

13 Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, i-a trimis pe Nebuşazbád, mai-marele peste eunuci, pe Nergál Sar-Éţer, mai-marele peste magi, şi pe toţi mai-marii regelui din Babilón.

14 I-a trimis să-l ia pe Ieremía din curtea gărzii; ei i l-au dat lui Ghedalía, fiul lui Ahicám, fiul lui Şafán, ca să-l ducă acasă. Iar [Ieremía] a locuit în mijlocul poporului.

Oracol de salvare pentru Ébed-Mélec

15 Cuvântul Domnului a fost către Ieremía când el era închis în curtea gărzii: 16 „Mergi şi spune-i lui Ébed-Mélec, etiopianul: aşa spune Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Iată, eu fac să vină asupra cetăţii acesteia cuvintele mele spre rău, nu spre bine, şi se vor împlini înaintea ta în ziua aceea!». 17 Dar pe tine te voi salva – oracolul Domnului – şi nu vei fi dat în mâna oamenilor de care te temi. 18 Te voi scăpa şi nu vei cădea de sabie, ci viaţa ta va fi pradă pentru tine, pentru că te-ai încrezut în mine” – oracolul Domnului.