Capitolul 41

Asasinarea lui Ghedalía

1 În luna a şaptea, Ismaél, fiul lui Netanía, fiul lui Elişamá, din descendenţă regală, a venit cu mai-marii regelui şi cu zece oameni la Ghedalía, fiul lui Ahicám, la Míţpa. Au mâncat pâine împreună acolo, la Míţpa. 2 Apoi Ismaél, fiul lui Netanía, s-a ridicat cu cei zece oameni care erau cu el şi l-au lovit cu sabia pe Ghedalía, fiul lui Ahicám, fiul lui Şafán, şi l-au omorât pe cel pe care îl pusese regele Babilónului supraveghetor în ţară. 3 Ismaél i-a lovit pe toţi iudeii care erau cu Ghedalía la Míţpa, pe caldéii care se găseau acolo, oameni de luptă.

4 A doua zi după uciderea lui Ghedalía, când [încă] nimeni nu ştia nimic, 5 au venit nişte oameni din Síhem, din Şílo şi din Samaría, optzeci de oameni cu bărbile rase, cu hainele sfâşiate şi cu tăieturi; aveau în mâna lor ofrande şi tămâie ca să le aducă la casa Domnului. 6 Ismaél, fiul lui Netanía, le-a ieşit în întâmpinare la Míţpa mergând şi plângând. Când i-a întâlnit, le-a zis: „Veniţi la Ghedalía, fiul lui Ahicám!”. 7 Când au ajuns în mijlocul cetăţii, Ismaél, fiul lui Netanía, i-a înjunghiat şi [i-a aruncat] în interiorul cisternei, el şi oamenii care erau cu el. 8 Dar s-au găsit printre ei zece oameni care i-au zis lui Ismaél: „Nu ne omorî, căci mai avem ascunse în câmpie grâu, orz, untdelemn şi miere!”. El s-a oprit şi nu i-a ucis împreună cu fraţii lor. 9 Cisterna în care a aruncat Ismaél toate cadavrele oamenilor pe care-i ucisese, alături de Ghedalía, este aceea pe care a făcut-o regele Asá în faţa lui Baéşa, regele lui Israél: pe aceasta a umplut-o Ismaél, fiul lui Netanía, cu cei ucişi. 10 Ismaél a luat captivi tot restul poporului care era la Míţpa – pe fiicele regelui şi tot poporul care rămăsese la Míţpa şi peste care Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, îl pusese supraveghetor pe Ghedalía, fiul lui Ahicám. Ismaél, fiul lui Netanía, i-a făcut captivi şi a mers ca să treacă la fiii lui Amón.

11 Dar Iohanán, fiul lui Caréah, şi toate căpeteniile armatelor care erau cu el au auzit de tot răul pe care l-a făcut Ismaél, fiul lui Netanía. 12 I-a luat pe toţi oamenii şi a mers ca să lupte împotriva lui Ismaél, fiul lui Netanía, pe care l-au găsit la apele cele mari care sunt în Gabaón. 13 Când tot poporul care era cu Ismaél i-a văzut pe Iohanán, fiul lui Caréah, şi pe toate căpeteniile armatelor care erau cu el, s-au bucurat. 14 Tot poporul care fusese luat captiv de Ismaél din Míţpa s-a întors şi a venit la Iohanán, fiul lui Caréah. 15 Dar Ismaél, fiul lui Netanía, a scăpat cu opt oameni şi a mers la fiii lui Amón. 16 Iohanán, fiul lui Caréah, şi toate căpeteniile armatelor care erau cu el au luat tot restul poporului care fusese luat captiv de Ismaél, fiul lui Netanía, din Míţpa după ce-l lovise pe Ghedalía, fiul lui Ahicám: pe bărbaţii viteji de război, pe femei, pe copii şi pe eunucii pe care i-a adus înapoi din Gabaón. 17 Au mers şi au stat la Gerút-Chimhám, care este lângă Betleém, ca să plece şi să ajungă în Egipt, 18 dinaintea caldéilor, căci se temeau de ei, întrucât Ismaél, fiul lui Netanía, îl lovise pe Ghedalía, fiul lui Ahicám, pe care îl pusese regele Babilónului supraveghetor în ţară.