Capitolul 44

Ultima misiune a lui Ieremía

1 Cuvântul care a fost către Ieremía cu privire la toţi iudeii care locuiau în ţara Egiptului, care locuiau la Migdól, la Tahpanhés, la Nof şi în ţinutul Patrós:

2 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: „Voi aţi văzut tot răul pe care l-am făcut să vină asupra Ierusalímului şi asupra tututor cetăţilor lui Iúda; iată, ele sunt astăzi un pustiu şi nu este nimeni care să locuiască în ele! 3 [Aceasta] este din cauza răutăţii lor pe care au făcut-o ca să mă mânie, mergând să ardă tămâie şi să slujească altor dumnezei pe care nu i-au cunoscut nici ei, nici voi şi nici părinţii voştri. 4 I-am trimis la voi pe toţi slujitorii mei, profeţii, i-am trezit şi i-am trimis să vă spună: «Nu faceţi lucrul acesta abominábil pe care eu îl urăsc!». 5 Dar ei nu au vrut să asculte şi nu şi-au plecat urechea; nu s-au întors de la răutatea lor ca să nu ardă tămâie altor dumnezei. 6 Mi-am revărsat furia şi mânia mea s-a aprins împotriva cetăţilor lui Iúda şi împotriva străzilor din Ierusalím şi au ajuns un pustiu şi o ruină, cum este astăzi. 7 Acum, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «De ce faceţi un rău aşa de mare pentru sufletele voastre, ca să fie nimiciţi dintre voi bărbat şi femeie, copil şi sugar din mijlocul lui Iúda, ca să nu mai rămână la voi niciun rest? 8 De ce mă mâniaţi prin lucrările mâinilor voastre, arzând tămâie altor dumnezei în ţara Egiptului, unde aţi venit să locuiţi ca străini, ca să fiţi nimiciţi şi să deveniţi de blestem şi ocară printre toate neamurile pământului? 9 Aţi uitat de răutăţile părinţilor voştri, de răutăţile regilor lui Iúda, de răutăţile femeilor lor, de răutăţile voastre, de răutăţile femeilor voastre care au fost făcute în ţara lui Iúda şi pe străzile Ierusalímului. 10 Ei nu au avut remuşcări până în ziua de azi, nu s-au temut şi nu au umblat după legea mea şi după hotărârile mele pe care le-am pus înaintea voastră şi înaintea părinţilor voştri». 11 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Iată, eu îmi întorc faţa împotriva voastră spre rău, ca să nimicesc întregul Iúda! 12 Voi lua restul lui Iúda care a decis să meargă în ţara Egiptului ca să locuiască acolo ca străin şi se vor sfârşi toţi în ţara Egiptului; vor cădea de sabie şi de foamete, se vor sfârşi de la cel mai mic până la cel mai mare; vor muri de sabie şi de foame şi vor fi obiect de dispreţ, de groază, de blestem şi de ocară. 13 Îi voi pedepsi pe cei care locuiesc în ţara Egiptului, aşa cum am pedepsit Ierusalímul, cu sabie, foamete şi ciumă. 14 Nu va fi nimeni care să scape şi să supravieţuiască din restul lui Iúda care a venit în ţara Egiptului ca să locuiască acolo ca străin şi ca să se întoarcă în ţara lui Iúda, spre care îşi înalţă sufletul lor să se întoarcă şi să locuiască acolo, pentru că nu se vor întoarce decât cei care vor scăpa»”.

15 Atunci i-au răspuns lui Ieremía toţi bărbaţii care ştiau că femeile lor ardeau tămâie altor dumnezei şi toate femeile care stăteau într-o adunare mare şi tot poporul care locuia în ţara Egiptului, la Patrós, zicând: 16 „Cât despre cuvântul pe care ni l-ai spus în numele Domnului, nu te vom asculta. 17 Ci vrem să facem orice lucru care a ieşit din gura noastră: să ardem tămâie reginei cerului, să vărsăm pentru ea libaţii aşa cum am făcut noi, părinţii noştri, regii noştri şi căpeteniile noastre în cetăţile lui Iúda şi pe străzile Ierusalímului; atunci ne săturam de pâine, ne era bine şi rău nu am văzut. 18 Dar de când am încetat să ardem tămâie reginei cerului şi să vărsăm pentru ea libaţii, ne lipsesc toate şi ne sfârşim de sabie şi de foamete. 19 Dacă noi ardem tămâie reginei cerului şi vărsăm pentru ea libaţii, oare fără soţii noştri am făcut pentru ea turte cu imaginea ei sau am vărsat pentru ea libaţii?”.

20 Ieremía a zis întregului popor, bărbaţilor, femeilor şi întregului popor care îi dăduseră acest răspuns: 21 „Oare nu de tămâia pe care aţi ars-o în cetăţile lui Iúda şi pe străzile Ierusalímului voi, părinţii voştri, regii voştri, căpeteniile voastre şi poporul ţării şi-a amintit Domnul şi s-a urcat la inima lui? 22 Domnul nu a mai putut să suporte răutatea faptelor voastre, lucrurile abominábile pe care le-aţi făcut şi ţara voastră a devenit un pustiu, o ruină şi blestem şi nu este nimeni care s-o locuiască, aşa cum este astăzi. 23 Din cauză că aţi ars tămâie şi aţi păcătuit împotriva Domnului, din cauză că nu aţi ascultat de glasul Domnului şi nu aţi umblat după legea lui, după hotărârile lui şi după mărturiile lui, de aceea a chemat asupra voastră acest rău, cum este astăzi”.

24 Ieremía a zis întregului popor şi tuturor femeilor: „Ascultaţi cuvântul Domnului, voi toţi cei ai lui Iúda care sunteţi în ţara Egiptului! 25 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Voi şi soţiile voastre aţi spus cu gura voastră şi aţi împlinit cu mâinile voastre: ‹Vrem să ducem la îndeplinire voturile pe care le-am făcut ca să ardem tămâie reginei cerului şi să vărsăm pentru ea libaţii›. Da, veţi împlini voturile voastre. Da, veţi duce la îndeplinire voturile voastre». 26 De aceea, ascultaţi cuvântul Domnului, voi toţi cei ai lui Iúda care locuiţi în ţara Egiptului: «Iată, am jurat pe numele meu cel mare, spune Domnul, că nu va mai fi chemat numele meu de gura niciunui om din Iúda care este în toată ţara Egiptului, spunând: ‹Viu este Domnul Dumnezeu›! 27 Iată, eu voi veghea asupra lor spre rău, nu spre bine! Se vor sfârşi toţi oamenii lui Iúda care sunt în ţara Egiptului de sabie şi de foamete, până la terminarea lor. 28 Cei care vor scăpa de sabie se vor întoarce din ţara Egiptului în ţara lui Iúda puţini la număr. Şi va şti tot restul lui Iúda care a venit în ţara Egiptului ca să locuiască acolo ca străin cuvântul cui s-a împlinit: al meu sau al lor.

29 Acesta va fi pentru voi semnul – oracolul Domnului –: vă voi pedepsi în locul acesta ca să ştiţi că se vor împlini cuvintele mele împotriva voastră spre rău». 30 Aşa vorbeşte Domnul: «Iată, îl voi da pe faraonul Hofrá, regele Egiptului, în mâna duşmanilor lui şi în mâna celor care caută viaţa lui, aşa cum l-am dat pe Sedecía, regele lui Iúda, în mâna lui Nabucodonosór, regele Babilónului, duşmanul lui şi cel care căuta viaţa lui»”.