Capitolul 45

Cuvânt de consolare adresat lui Barúh

1 Cuvântul pe care i l-a spus Ieremía, profetul, lui Barúh, fiul lui Nería, când el a scris cuvintele acestea în carte din gura lui Ieremía, în anul al patrulea al lui Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda: 2 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél în ceea ce te priveşte pe tine, Barúh: 3 Tu zici: «Vai de mine! Domnul adaugă tristeţe la durerea mea; eu mă chinui în suspinul meu şi odihnă nu găsesc». 4 Aşa să-i spui: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Iată, ceea ce eu am zidit, eu dărâm şi ceea ce eu am plantat, eu smulg, adică toată ţara aceasta. 5 Tu cauţi lucruri mari? Nu căuta, căci, iată, eu fac să vină răul peste toată făptura – oracolul Domnului –, dar ţie îţi dau sufletul ca pe o pradă în toate locurile unde vei merge› »”.