Capitolul 21

Răspunsul lui Iob către Ţofár

Curajul adevărului

1 Iob a luat cuvântul şi a zis:

2 „Ascultaţi cuvintele mele şi aceasta să fie [pentru mine] mângâierea voastră!

3 Lăsaţi-mă să vorbesc

şi, după ce voi vorbi, luaţi în derâdere!

4 Oare eu mă plâng unui om?

De ce nu ar fi duhul meu neliniştit?

5 Întoarceţi-vă spre mine, uimiţi-vă

şi puneţi-vă mâna la gură!

6 Dacă-mi amintesc, mă înspăimânt

şi un cutremur îmi cuprinde carnea.

 Succesul celor nelegiuiţi

7 De ce trăiesc cei nelegiuiţi, îmbătrânesc,

ba chiar se întăresc în putere?

8 Descendenţa lor se stabileşte în faţa lor

împreună cu ei şi ce iese din ei, înaintea ochilor lor.

9 Casele lor sunt în pace, fără teamă,

iar toiagul lui Dumnezeu nu este peste ei.

10 Taurul lor este rodnic şi nu dă greş,

iar vaca lor fată şi nu e sterilă.

11 Îi lasă pe tinerii lor ca pe o turmă,

iar copiii lor se joacă.

12 Înalţă [cântece] cu tamburină şi harpă

şi se veselesc la sunetul flautului.

13 Îşi sfârşesc zilele în bunăstare

şi într-o clipă coboară în locuinţa morţilor.

14 Deşi ei îi spuneau lui Dumnezeu:

«Îndepărtează-te de la noi, căci nu dorim

cunoaşterea căilor tale!

15 Ce este Cel Atotputernic ca să-i slujim?

Ce câştig am avea dacă ne-am ruga lui?».

16 Iată, oare nu este în mâna lor bunăstarea lor?

Departe de mine sfatul celor nelegiuiţi!

17 De câte ori nu se stinge candela

celor nelegiuiţi şi vine peste ei nenorocirea !

El le face parte de dureri în mânia sa.

18 Ei vor fi ca paiele în faţa vântului,

ca pleava purtată de furtună.

19 Dumnezeu rezervă pentru fiii săi pedeapsa,

îi face să plătească pentru ca să ştie.

20 Ochiul lui va vedea nefericirea

şi va bea din mânia Celui Atotputernic.

21 Ce va fi de dorinţa lui în casa lui după el,

când numărul lunilor sale va fi împărţit?

 Nepedepsirea celor nelegiuiţi

22 Oare pe Dumnezeu

îl vom învăţa cunoaşterea,

el care îi judecă pe cei care se înalţă?

23 Cineva moare în plinătatea puterii sale,

cu totul liniştit şi în pace.

24 Membrele sale sunt pline de lapte

şi măduva oaselor este proaspătă.

25 Altcineva moare cu sufletul amărât,

fără să fi gustat bunăstarea.

26 Împreună dorm în ţărână,

şi viermii îi acoperă.

27 Eu cunosc gândurile voastre

şi planurile pe care le faceţi

cu violenţă împotriva mea.

28 Voi ziceţi: «Unde este casa

celui puternic şi unde este

cortul locuinţelor celor nelegiuiţi?».

29 Oare nu i-aţi întrebat pe cei care trec pe drum

şi semnele lor nu le recunoaşteţi?

30 Căci pentru ziua nenorocirii este păstrat cel rău,

sunt duşi pentru ziua furiei.

31 Cine îi face cunoscut în faţă calea lui?

Şi pentru ce a făcut, cine-l răsplăteşte?

32 El este dus la groapă

şi se veghează la mormânt.

33 Îi sunt dulci bulgării din vale;

după el merge orice om, iar cei dinaintea lui

sunt fără număr.

34 Cum mă mângâiaţi cu deşertăciune?

Răspunsurile voastre rămân perfide”.