Capitolul 26

Răspunsul lui Iob către Bildád

1 Iob a luat cuvântul şi a zis:

2 „Cum l-ai ajutat tu pe cel fără putere şi cum ai salvat braţul fără vigoare!

3 Cum l-ai sfătuit pe cel fără înţelepciune şi cât de mult ai făcut cunoscut planul!

4 Cui i-ai făcut cunoscute cuvintele

şi ce fel de suflare iese din tine?

 

Transcendenţa lui Dumnezeu

5 Morţii tremură dedesubtul apelor

şi al celor care le locuiesc.

6 Locuinţa morţilor  este goală înaintea lui

şi nu este văl pentru împărăţia morţii.

7 Întinde nordul peste abis

şi atârnă pământul de ceea ce nu este.

8 Leagă apele de norii săi

şi norul nu se rupe sub ele.

9 Acoperă faţa tronului său

şi-şi întinde norul peste el.

10 Trasează o limită pe suprafaţa apelor,

până la extremitatea dintre lumină şi întuneric.

11 Coloanele cerului se cutremură

şi se uimesc la ameninţarea lui.

12 Prin puterea lui, tulbură marea,

prin pricepere, îl zdrobeşte pe Raháb.

13 Cu suflarea lui, înseninează cerul

şi mâna lui străpunge şarpele fugar.

14 Iată, acestea sunt marginile căilor sale!

Este un murmur cuvântul pe care-l auzim despre el?

Tunetul puterii sale, cine-l poate înţelege?”.