Capitolul 42

Al doilea răspuns al lui Iob

Mărturisirea de credinţă

1 Iob i-a răspuns Domnului şi a zis:

2 „Recunosc că tu poţi toate şi că niciun plan nu poate fi imposibil pentru tine.

3 Cine este cel care ar putea să tăinuiască planul fără să ştie?

Da, ţi-am făcut cunoscut, dar nu am priceput.

Erau fapte prea minunate pentru mine, pe care nu le cunoşteam.

4 Ascultă-mă, te rog! Vreau să vorbesc.

Te voi întreba şi tu fă-mă să cunosc!

5 Am auzit de tine după auzul urechii;

dar acum ochiul meu te-a văzut.

6 De aceea, mă căiesc şi-mi cer iertare

pe ţărână şi pe cenuşă”.

 

VII. EPILOG

 Judecată împotriva prietenilor

7 După ce Domnul i-a spus cuvintele acestea lui Iob, i-a zis Domnul lui Elifáz din Temán: „Mânia mea s-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că nu aţi vorbit cu mine ceea ce este drept ca slujitorul meu Iob. 8 Acum, luaţi pentru voi şapte viţei şi şapte berbeci! Mergeţi la slujitorul meu Iob şi aduceţi-i ca ardere de tot pentru voi, şi Iob, slujitorul meu, se va ruga pentru voi. Numai în vederea lui nu voi face după nebunia voastră, căci nu aţi vorbit cu mine cele drepte ca slujitorul meu Iob. 9 Elifáz din Temán, Bildád din Şúah şi Ţofár din Naamáh au mers şi au făcut după cum le spusese Dumnezeu Domnul. Şi a înălţat Domnul faţa lui Iob.

 

Sfârşitul binecuvântat al lui Iob

10 Domnul a întors captivitatea lui Iob când el s-a rugat pentru prietenii săi. Şi Domnul a adăugat dublu la tot ceea ce avea Iob. 11 Apoi au venit la el toţi fraţii, toate surorile şi toţi cunoscuţii lui de mai înainte. Au mâncat cu el pâine în casa lui; l-au plâns şi l-au mângâiat pentru tot răul pe care Domnul îl făcuse să vină asupra lui. Şi fiecare i-au dat o chesíta şi un inel de aur. 12 Domnul a binecuvântat cele din urmă ale lui Iob mai mult decât cele dintâi, iar el a avut paisprezece mii de oi şi şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe. 13 A avut şapte fii şi trei fiice. 14 A dat celei dintâi numele de Iemima, celei de-a doua, numele de Cheţía, iar celei de-a treia, numele de Chéren-Hapúc. 15 Nu se găseau femei frumoase ca fiicele lui Iob în toată ţara. Şi tatăl lor le-a dat moştenire în mijlocul fraţilor lor. 16 Iob a mai trăit apoi o sută patruzeci de ani şi i-a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi: patru generaţii. 17 Iob a murit bătrân şi sătul de zile.