Capitolul 4

Judecata popoarelor

1 Căci, iată, în zilele acelea

şi în acel timp

când îi voi face să se întoarcă

din captivitate

pe cei din Iúda şi din Ierusalím,

2 voi aduna toate neamurile

şi le voi face să coboare

în Valea lui Iosafát

şi mă voi judeca acolo cu ei

din cauza poporului meu,

a moştenirii mele, Israél,

pe care l-au împrăştiat printre neamuri

şi au împărţit ţara lor!

3 Au aruncat sorţii

pentru poporul meu,

au dat un băiat pentru o desfrânată

şi au vândut o fiică pentru vin

şi au băut.

Acuze împotriva fenicienilor și filisténilor

4 Ce este între voi şi mine, Tir, Sidón şi toate teritoriile din Filistéea? Vreţi voi să-mi daţi vreo răsplată sau vreţi voi să vă răzbunaţi pe mine? Imediat, repede voi face să se întoarcă răsplata voastră asupra capului vostru.

5 Voi aţi luat argintul meu şi aurul meu, cele de preţ şi cele bune le-aţi dus în templele voastre. 6 Pe fiii lui Iúda şi pe fiii Ierusalímului i-aţi vândut fiilor din Iaván ca să-i îndepărtaţi din teritoriile lor.

7 Iată, eu îi fac să se ridice din locurile unde i-aţi vândut şi voi face să se întoarcă răsplata voastră asupra capului vostru! 8 Îi voi vinde pe fiii voştri şi pe fiicele voastre în mâna fiilor lui Iúda, iar ei îi vor vinde celor din Sába, unui neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit.

Convocarea popoarelor

9 Vestiţi acestea printre neamuri,

sfinţiţi-vă pentru luptă!

Să se trezească vitejii, să se apropie

şi să urce toţi oamenii de război!

10 Prefaceţi plugurile în săbii

şi cosoarele, în suliţe!

Cel slab să zică: „Eu sunt un viteaz”!

11 Grăbiți-vă și veniți,

toate neamurile dimprejur!

Acolo, fă-i să coboare, Doamne,

pe vitejii tăi!

12 Să se ridice şi să urce toate neamurile spre Valea lui Iosafát,

căci acolo voi ședea să judec

toate neamurile dimprejur!

13 Întindeţi secera,

căci este copt secerişul!

Coborâţi, căci este plină presa,

se revarsă teascurile,

căci mare este răutatea lor!

14 Mulţimi-mulţimi [vin]

în Valea Sentinţei,

căci se apropie Ziua Domnului

în Valea Sentinţei.

Ziua Domnului

15 Soarele şi luna se vor întuneca

şi stelele îşi vor pierde strălucirea.

16 Domnul strigă din Sión,

din Ierusalím îşi înalţă glasul;

se cutremură cerurile şi pământul.

Dar Domnul este refugiu

pentru poporul său,

fortăreaţă pentru fiii lui Israél.

17 Veţi şti că eu sunt

Domnul Dumnezeul vostru,

care locuieşte în Sión,

muntele meu cel sfânt.

Ierusalímul va fi sfânt şi străinii

nu vor mai trece prin el.

Era paradiziacă

18 În ziua aceea, munţii vor picura vin,

colinele vor face să se prelingă lapte

şi în toate văile lui Iúda

va curge apă.

Un izvor va ieşi din casa Domnului şi va uda Valea Şitím.

19 Egipt va deveni o devastare

şi Edóm va fi un pustiu devastat,

pentru violenţa

asupra fiilor lui Iúda,

când au vărsat sânge nevinovat

în ţara lor.

20 Iúda va fi locuit pentru totdeauna

şi Ierusalímul,

din generaţie în generaţie.

21 Voi purifica sângele lor

pe care nu l-am purificat

şi Domnul va locui în Sión.