Capitolul 14

TRIBURILE DIN CISIORDÁNIA

1 Acestea sunt [teritoriile] pe care le-au moştenit fiii lui Israél în ţara Canaán, pe care li le-au împărţit Eleazár, preotul, şi Iósue, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale triburilor fiilor lui Israél. 2 S-a împărţit prin tragere la sorţi – după cum poruncise Domnul prin Moise – celor nouă triburi şi jumătate. 3 Căci Moise dăduse moştenire celor două triburi şi jumătate dincolo de Iordán. Însă levíţilor nu le-a dat nicio moştenire printre ei. 4 Fiii lui Iosíf erau două triburi: Manáse şi Efraím. Iar levíţilor nu le-au dat nicio parte în ţară, în afară de cetăţi de locuit şi terenuri pentru turmele lor şi pentru bunurile lor. 5 După cum i-a poruncit Domnul lui Moise, aşa au făcut fiii lui Israél şi au împărţit ţara.

Partea lui Cáleb

6 Fiii lui Iúda s-au apropiat de Iósue la Ghilgál, iar Cáleb, fiul lui Iefúne, chenéul, i-a zis: „Tu ştii ce i-a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine şi cu privire la tine la Cádeş-Barnéa. 7 Eram în vârstă de patruzeci de ani când Moise, slujitorul Domnului, m-a trimis din Cádeş-Barnéa ca să cercetez ţara şi i-am adus informaţii sincere. 8 Fraţii mei, care au mers cu mine, au descurajat poporul, însă eu l-am urmat întru totul pe Domnul Dumnezeul meu. 9 În ziua aceea, Moise a jurat: «Fără îndoială, ţinutul pe care a călcat piciorul tău îl veţi primi ca moştenire tu şi fiii tăi pentru totdeauna, pentru că l-ai urmat întru totul pe Domnul Dumnezeul meu». 10 Acum, iată că Domnul m-a ţinut în viaţă, după cum a spus, patruzeci şi cinci de ani de când Domnul a spus aceasta lui Moise, cel care a condus Israélul în pustiu, şi astăzi sunt în vârstă de optzeci şi cinci de ani. 11 Astăzi sunt încă în putere ca atunci când Moise m-a trimis: puterea mea de atunci este aceeaşi cu cea de acum, fie pentru război, fie pentru a ieşi şi pentru a intra. 12 Acum dă-mi muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea pentru că ai auzit atunci că acolo sunt anachími şi că sunt cetăţi mari şi întărite! Dacă Domnul va fi cu mine, îi voi alunga, după cum a spus Domnul”.

13 Iósue l-a binecuvântat pe Cáleb, fiul lui Iefúne, şi i-a dat ca moştenire [cetatea] Hebrón. 14 De aceea, Hebrón a fost moştenirea lui Cáleb, fiul lui Iefúne, chenéul, până astăzi, pentru că îl urmase întru totul pe Domnul Dumnezeul lui Israél.

15 Numele [cetății] Hebrón era mai înainte Chiriát-Árba: [Árba] era om mare printre anachími. Ţara s-a odihnit de război.