Capitolul 15

Tribul lui Iúda

1 Partea căzută prin sorţi pentru tribul fiilor lui Iúda, după familiile lor, era spre hotarul cu Edóm, până la pustiul Sin, spre Négheb, în partea cea mai de sud. 2 Hotarul lor era Négheb: de la ţărmul Mării Sărate, de la zona care se întinde spre partea de sud, 3 ieşea spre sud de urcuşul Acrabím, trecea spre Sin şi urca la sud de Cádeş-Bárneea, trecea spre Heţrón, urca spre Ádar şi se întorcea spre Carcaá, 4 trecea prin Aţmón, ieşea spre râul Egiptului: teritoriul avea ieşiri spre mare. Acesta este pentru voi hotarul de sud. 5 Hotarul de est era Marea Sărată până la revărsarea Iordánului. Hotarul părţii de nord era de la zona mării, de la revărsarea Iordánului, 6 urca spre Bet Hoglá, trecea la nord de Bet Arabá, urca spre piatra lui Bohán, fiul lui Rubén; 7 urca spre Debír, din valea Acór spre nord, întorcându-se spre Ghilgál, faţă în faţă cu urcuşul Adumím, care este la sud de râu. Hotarul trecea spre apele de la En-Şémeş, iar ieşirile lui erau spre En-Róghel. 8 Hotarul urca spre Valea Ben-Hinnóm, spre partea de sud a iebuséilor, adică Ierusalím, urca spre vârful muntelui care este în faţa Văii Hinnóm, spre vest, care este la capătul văii Refaím, spre nord. 9 Din vârful muntelui, hotarul se întorcea spre izvorul apelor Neftóah, ieşea spre cetăţile muntelui Efrón şi se întorcea spre Baalá, adică Chiriát-Iearím. 10 Hotarul se întorcea de la Baalá spre vest, spre muntele Seír, trecea prin partea de nord a muntelui Iearím, adică Chesalón, cobora la Bet-Şémeş şi trecea prin Timná. 11 Hotarul ieşea spre partea de nord a Ecrónului, se întorcea spre Şicrón şi trecea prin Muntele Baalá şi ieşea la Iábneél. Teritoriul avea ieşirile la mare.

12 Hotarul de vest era Marea cea Mare. Acesta este teritoriul fiilor lui Iúda, de jur împrejur, după familiile lor.

Clanul lui Cáleb ocupă teritoriul Hebrónului

13 Lui Cáleb, fiul lui Iefúne, i-au dat parte printre fiii lui Iúda, după cuvântul Domnului [adresat] lui Iósue: Chiriát-Árba – tatăl lui Anác – adică Hebrón. 14 Cáleb i-a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anác: Şeşái, Ahimán şi Talmái, copiii lui Anác. 15 De acolo a urcat împotriva locuitorilor din Debír, care mai înainte se numea Chiriát-Séfer. 16 Cáleb a zis: ,,Celui care va lua [cetatea] Chiriát-Séfer şi o va captura, i-o voi da pe Acsá, fiica mea, de soţie”. 17 Otniél, fiul lui Chenáz, fratele lui Cáleb, a capturat-o; şi Cáleb i-a dat-o pe Acsá, fiica sa, de soţie. 18 Când ea a venit, l-a sfătuit să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea a coborât de pe măgar, iar Cáleb i-a zis: „Ce-i cu tine?”. 19 Ea a zis: „Dă-mi o binecuvântare! Pentru că mi-ai dat un pământ secetos, dă-mi şi izvoare de apă!”. El i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.

20 Aceasta este moştenirea tribului fiilor lui Iúda, după familiile lor.

Localităţile din Iúda

21 Cetăţile din partea cea mai îndepărtată a tribului fiilor lui Iúda, spre hotarul cu Edóm, în Négheb, sunt:

Cabţeél, Éder, Iagúr, 22 Chiná, Dimoná, Adadá, 23 Chédeş, Haţór, Itnán, 24 Ţif, Télem, Bealót, 25 Haţór-Hadáta, Cheríot-Heţrón, adică Haţór, 26 Amám, Şemá, Moláda, 27 Haţár-Gadá, Heşmón, Bet-Pálet, 28 Haţár-Şúal, Béer-Şéba, Biziotía, 29 Baalá, Iím, Aţém, 30 Eltolád, Chesíl, Hormá, 31 Ţiclág, Madmaná, Sansaná, 32 Lebaót, Şilhím, Áin şi Rimón. Toate cetăţile sunt douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor.

33 În Şefeláh: Eştaól, Ţoréea, Aşná, 34 Zanóah, En-Ganím, Tapúah, Enám, 35 Iarmút, Adulám, Sóco, Azéca, 36 Şaaráim, Aditáim, Ghedéra şi Ghederotáim; paisprezece cetăţi şi satele lor.

37 Ţenán, Hadaşá, Migdál-Gad, 38 Dileán, Míţpa, Iocteél, 39 Láchiş, Boţcát, Eglón, 40 Cabón, Lahmás, Chitlíş, 41 Ghéderot, Bet-Dagón, Naamá şi Machéda; şaisprezece cetăţi şi satele lor.

42 Libná, Éter, Aşán, 43 Iftáh, Aşná, Neţíb, 44 Cheilá, Aczíb, şi Maréşa; nouă cetăţi şi satele lor.

45 Ecrón, filialele şi satele lui; 46 de la Ecrón şi spre mare, toate împrejurimile de lângă Aşdód şi satele lor, 47 Aşdód, filialele şi satele lui; Gáza, filialele şi satele ei, până la râul Egiptului şi la Marea cea Mare, care este hotarul.

48 În munte:

Şamír, Iatír, Sóco, 49 Daná, Chiriát-Saná, adică Debír, 50 Anáb, Eştemó, Aním, 51 Goşén, Holón şi Ghiló, unsprezece cetăţi şi satele lor.

52 Aráb, Rumá, Eşeán, 53 Janúm, Bet-Tapúah, Aféca, 54 Humtá, Chiriát-Árba, adică Hebrón, şi Ţiór; nouă cetăţi şi satele lor.

55 Maón, Carmél, Zif, Iutá, 56 Izreél, Iocdeám, Zanóah, 57 Cáin, Ghibéea şi Timná; zece cetăţi şi satele lor.

58 Halhúl, Bet-Ţur, Ghedór, 59 Maarát, Bet-Anót şi Eltecón; şase cetăţi şi satele lor.

60 Chiriát-Báal, adică Chiriát-Iearím, şi Rabá; două cetăţi şi satele lor.

61 În pustiu:

Bet-Arabá, Midín, Secacá, 62 Nibşán, Ir-Hamélah şi En-Ghédi; şase cetăţi şi satele lor.

63 Fiii lui Iúda nu au putut să-i alunge pe iebuséii care locuiau în Ierusalím; iebuséii au locuit cu fiii lui Iúda la Ierusalím până astăzi.