Capitolul 5

Circumcizia evreilor la Ghilgál

1 Când au auzit toţi regii amoréilor care erau dincolo de Iordán, spre apus, şi toţi regii canaaneénilor care erau lângă mare cum a secat Domnul apele Iordánului înaintea fiilor lui Israél până când l-au trecut, li s-au înmuiat inimile şi nu mai era suflare în ei în faţa fiilor lui Israél.

2 În vremea aceea, Domnul i-a zis lui Iósue: „Fă-ţi cuţite din piatră şi taie-i împrejur pe fiii lui Israél a doua oară!”. 3 Iósue şi-a făcut cuţite din piatră şi i-a tăiat împrejur pe fiii lui Israél pe dealul Aralot.

4 Acesta este motivul pentru care Iósue i-a circumcis: tot poporul care ieşise din Egipt, bărbaţii, toţi oamenii de luptă muriseră în pustiu, pe drum, după ieşirea lor din Egipt. 5 Tot poporul care ieşise din Egipt era tăiat împrejur; dar tot poporul născut în pustiu, pe drum, după ieşirea din Egipt, nu era tăiat împrejur. 6 Căci patruzeci de ani au umblat fiii lui Israél prin pustiu, până când s-a terminat tot poporul oamenilor de război care ieşiseră din Egipt şi care nu ascultaseră de glasul Domnului. Acestora le jurase Domnul că nu vor vedea ţara pe care Domnul o jurase părinţilor lor că le-o va da, ţară în care curge lapte şi miere. 7 În locul lor i-a ridicat pe copiii lor. Iósue i-a tăiat împrejur, căci erau netăiaţi împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum. 8 După ce a terminat de tăiat împrejur tot poporul, au rămas în tabără până ce s-au vindecat. 9 Domnul i-a zis lui Iósue: „Astăzi am îndepărtat de la voi ocara Egiptului”. Şi au pus locului aceluia numele de Ghilgál până în ziua de azi.

Celebrarea Paştelui

10 Fiii lui Israél şi-au fixat tabăra la Ghilgál. Au celebrat Paştele în ziua a paisprezecea a lunii întâi, spre seară, în stepa Ierihónului. 11 În ziua următoare Paştelui, au mâncat din roadele ţării ázime şi spice prăjite: chiar în ziua aceea. 12 Mana a încetat în ziua următoare Paştelui când au mâncat din roadele ţării; fiii lui Israél nu au mai avut mană. Au mâncat din produsele ţării Canaánului în anul acela.

CUCERIREA IERIHÓNULUI

Arătarea căpeteniei oştirii Domnului

13 Când Iósue era aproape de Ierihón, şi-a ridicat ochii şi a văzut: iată, un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă în mână. Iósue s-a dus la el şi i-a zis: „Eşti pentru noi sau pentru adversarii noştri?”. 14 El a răspuns: ,,Nu, eu sunt căpetenia oştirii Domnului; acum am venit”. Iósue s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a prosternat şi i-a zis: „Ce spune Domnul meu slujitorului său?”. 15 Căpetenia oştirii Domnului i-a zis lui Iósue: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt!”. Şi Iósue a făcut aşa.