Capitolul 13

ORACOLE ÎMPOTRIVA NAŢIUNILOR STRĂINE

Împotriva Babilónului

1 „Profeţie despre Babilón, descoperită lui Isaía, fiul lui Ámoţ.

2 Înălţaţi un steag pe muntele pleşuv, ridicaţi vocea, indicaţi-le cu mâna ca să vină la porţile celor aleşi!

3 Eu am poruncit celor consacraţi mie, în mânia mea i-am chemat şi pe vitejii mei, pe cei care se bucură de gloria mea.

4 O voce de mulţime [se aude] pe munţi ca vuietul unui popor numeros; se înalţă o voce din regatele neamurilor adunate. Domnul Sabaót vizitează oştirea gata de luptă.

5 Ei vin dintr-o ţară îndepărtată, de la marginea cerurilor. Domnul şi instrumentele mâniei lui vor nimici tot pământul.

6 Gemeţi, căci se apropie ziua Domnului: ea vine ca o devastare de la Cel Atotputernic!

7 De aceea, orice mână va slăbi şi orice inimă de om se va topi.

8 Se vor înspăimânta, îi vor apuca chinurile şi durerile, se vor zvârcoli ca una care naşte, nu va mai privi nimeni la aproapele său, iar feţele lor vor fi ca de flăcări.

9 Iată, vine ziua Domnului, crudă, cu mânie şi cu furie aprinsă, ca să facă ţara un pustiu şi să-i nimicească pe toţi păcătoşii din ea.

10 Căci stelele cerului şi constelaţiile nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul său, iar luna nu va mai da lumină.

11 Voi pedepsi pământul pentru răutatea lui şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor aroganţi şi voi umili trufia celor violenţi.

12 Îi voi face pe muritori să fie mai rari decât aurul curat şi pe oameni [mai rari] decât aurul de Ofír.

13 De aceea, voi zdruncina cerurile şi se va cutremura pământul din locul său, din cauza furiei Domnului Sabaót, în ziua mâniei sale aprinse.

14 Atunci, ca o căprioară urmărită şi ca o turmă pe care nu este cine să o adune, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui.

15 Toţi cei care vor fi găsiţi vor fi străpunşi, şi toţi cei care vor fi prinşi vor cădea de sabie.

16 Pruncii lor vor fi făcuţi bucăţi înaintea ochilor lor, casele lor vor fi prădate şi femeile lor violate.

17 Iată, eu îi provoc împotriva lor pe cei din Média, care nu se gândesc la argint şi nu-şi găsesc plăcerea în aur.

18 Arcurile lor îi vor doborî pe tineri şi nu vor avea milă de rodul sânului: ochiul lor nu-i va cruţa pe copii.

19 Babilónul va fi splendoarea împărăţiilor, frumuseţea caldéilor, cum a fost când Dumnezeu a distrus Sodóma şi Gomóra.

20 Nu va mai fi locuită niciodată şi nu se va mai sta [în ea] din generaţie în generaţie. Arabul nu-şi va mai fixa cortul acolo şi păstorii nu vor mai poposi acolo.

21 Ci vor poposi acolo animalele sălbatice, vor umple casele lor bufniţele; vor locui acolo puii de struţ şi se vor juca ţapii păroşi.

22 Hienele vor urla în casele sale regale şi şacalii, în palatele ei luxoase. A venit aproape timpul ei şi zilele sale nu vor fi întârziate”.