Capitolul 14

Întoarcerea din exil

1 Căci Domnul va avea milă de Iacób, îl va alege din nou pe Israél şi-i va face să se odihnească în ţara lor; străinii se vor alipi de ei şi se vor asocia cu casa lui Iacób. 2 Popoarele îi vor lua şi-i vor duce înapoi la locuinţa lor, iar casa lui Israél îi va stăpâni în ţara Domnului ca sclavi şi sclave. Îi vor lua captivi pe cei care i-au ţinut captivi şi vor stăpâni asupra celor care i-au oprimat.

Moartea regelui Babilónului

3 În ziua în care Domnul te face să te odihneşti de necazul tău, de tulburarea şi de sclavia ta cea grea la care ai fost supus, 4 atunci vei rosti această satiră împotriva regelui Babilónului şi vei spune: „Cum a încetat asupritorul şi cum a încetat datoria!

5 Domnul a frânt toiagul celor răi, nuiaua stăpânitorilor.

6 Cel care lovea popoarele cu furie, lovind fără încetare, cel care stăpânea cu mânie neamurile, este stăpânit fără cruţare.

7 Tot pământul se odihneşte în linişte; [oamenii] izbucnesc în strigăte de bucurie.

8 Până şi chiparoşii şi cedrii din Libán se bucură pe seama ta: «De când zaci tu, nu s-a mai ridicat [nimeni] împotriva noastră să ne taie».

9 Şeólul de dedesubt se agită pentru tine ca să te întâmpine la venirea ta, umbrele se ridică împotriva ta; pe toate căpeteniile pământului îi fac să se ridice de pe tronurile lor, pe toţi regii neamurilor.

10 Toţi vor răspunde şi vor spune împotriva ta: «Şi tu ai slăbit ca şi noi şi ai devenit asemenea nouă!».

11 A coborât în Şeól măreţia ta, sunetul alăutei tale; larvele zac sub tine şi viermii sunt acoperământul tău.

12 Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, dominator al neamurilor!

13 Tu ziceai în inima ta: «Voi urca în cer, deasupra stelelor lui Dumnezeu voi stabili tronul meu, voi sta pe muntele adunării, în partea de nord.

14 Voi urca deasupra înălţimilor norilor şi voi fi asemenea Celui Preaînalt».

15 Dar vei coborî în Şeól, până în adâncurile abisului!

16 Cei ce vor vedea se vor uita atent la tine şi vor înţelege: acesta este omul care făcea să se cutremure pământul şi să se clatine domniile,

17 care a făcut lumea un pustiu, a distrus cetăţile ei şi nu dădea drumul captivilor acasă.

18 Toţi regii neamurilor, toţi stau cu cinste, fiecare în locuinţa lui.

19 Dar tu vei fi aruncat din mormântul tău ca o ramură uscată, acoperit cu cei ucişi, cu cei străpunşi de sabie care coboară până la fundul abisului, ca un cadavru călcat în picioare.

20 Tu nu te vei uni cu ei la înmormântare, pentru că ţi-ai jefuit ţara şi ţi-ai ucis poporul. Nu va fi amintită descendenţa celor răi.

21 Pregătiţi măcelărirea fiilor din cauza nelegiuirii părinţilor lor, ca să nu se ridice şi să moştenească pământul şi să nu umple suprafaţa pământului cu cetăţi!

22 «Mă voi ridica împotriva lor – oracolul Domnului Sabaót – şi voi şterge din Babilón numele şi restul, urmaşii şi rudele – oracolul Domnului. 23 Voi face din el o moştenire a aricilor şi o apă mlăştinoasă şi îl voi mătura cu mătura nimicirii», oracolul Domnului Sabaót.

Împotriva Asíriei

24 Domnul Sabaót a jurat şi a zis: «După cum m-am gândit, aşa va fi şi, după cum am plănuit, aşa se va împlini.

25 Voi zdrobi Asíria în ţara mea, o voi călca în picioare pe munţii mei. Jugul ei se va îndepărta de deasupra lor şi povara ei de pe umerii lor se va înlătura».

26 Acesta este planul hotărât împotriva întregului pământ şi acesta este braţul întins asupra tuturor neamurilor.

27 Domnul Sabaót a hotărât: cine se poate opune? Braţul lui este întins: cine poate să-l întoarcă?”.

Împotriva filisténilor

28 În anul morţii regelui Aház, a fost această profeţie:

29 „Nu te bucura, Filistée toată! Căci s-a frânt nuiaua care te lovea, pentru că din rădăcina şarpelui va ieşi o viperă şi din puiul ei un balaur.

30 Atunci, întâii născuţi ai celor săraci se vor sătura, iar cei nevoiaşi se vor odihni în siguranţă. Dar voi omorî prin foame rădăcina ta şi restul tău va fi ucis.

31 Gemi, poartă! Ţipă de durere, cetate! Topeşte-te, Filistée toată! Căci de la nord vine un fum şi nu este nimeni separat din cetele ei”.

32 Ce se va răspunde mesagerilor neamului? Căci Domnul a întemeiat Siónul şi nevoiaşii lui îşi vor găsi refugiul în el.