Capitolul 19

Împotriva Egiptului

1 Profeţie despre Egipt. „Iată, Domnul vine călare pe un nor rapid, vine în Egipt şi zeii Egiptului se cutremură, iar inima egipténilor se topeşte în ei!

2 Voi provoca Egiptul împotriva Egiptului şi va lupta fiecare împotriva fratelui său şi fiecare împotriva aproapelui său, cetate împotriva cetăţii şi regat împotriva regatului.

3 Duhul egipténilor va pieri din ei şi voi zădărnici planul lui. Ei vor apela la idoli, la vrăjitori, la necromanţi şi la ghicitori.

4 Voi da Egiptul în mâinile unui stăpân dur şi un rege puternic va domni peste ei. Oracolul Domnului Dumnezeului Sabaót.

5 Apele mării vor seca, iar râul se va usca şi va secătui.

6 Râurile vor mirosi urât, canalele Egiptului se vor goli şi se vor usca, papura şi trestia se vor veşteji.

7 Malurile Nílului care sunt la revărsarea lui, tot ce este semănat lângă Nil se va usca, va fi spulberat şi nu va mai fi.

8 Vor geme pescarii, vor jeli toţi cei care aruncă undiţa în Nil, iar cei care întind năvodul deasupra apei se vor lamenta.

9 Se vor ruşina cei care lucrează cu in pieptănat, iar ţesătorii vor păli.

10 Stâlpii săi vor fi zdrobiţi şi toţi lucrătorii tocmiţi vor fi cu sufletul amărât.

11 Într-adevăr, au înnebunit căpeteniile din Ţoán, sfătuitorii înţelepţi ai lui Faraón: sfatul lor a devenit nebun. Cum îi puteţi spune Faraónului: «Sunt fiul înţelepţilor, fiul regilor de odinioară!».

12 Unde sunt înţelepţii tăi, care să-ţi descopere şi să te facă să cunoşti planul Domnului Sabaót cu privire la Egipt?

13 Căpeteniile din Ţoán au înnebunit şi conducătorii din Nof se înşală; duc în eroare Egiptul cei care sunt de bază ai săi.

14 Domnul a turnat înlăuntrul lor un duh de ameţeală; ei duc în eroare Egiptul în toate lucrările sale, cum rătăceşte un om beat când vomită.

15 Nu este nicio lucrare a Egiptului pe care să o facă, nici cap, nici coadă, palmierul sau trestia.

Convertirea Egiptului

16 În ziua aceea, Egiptul va fi ca femeile: va tremura şi se va teme în faţa mişcării mâinii Domnului Sabaót când o va mişca asupra lui. 17 Şi ţara lui Iúda va fi o spaimă pentru Egipt; ori de câte ori i se va aduce aminte de ea, va fi cuprins de teamă datorită planului Domnului Sabaót pe care l-a făcut cu privire la el. 18 În ziua aceea, vor fi cinci cetăţi în ţara Egiptului care vor vorbi limba Canaánului şi vor jura pe Domnul Sabaót: numele unei cetăţi va fi Herés. 19 În ziua aceea, va fi un altar pentru Domnul în ţara Egiptului şi o stelă la hotarul său pentru Domnul: 20 aceasta va fi semn şi mărturie pentru Domnul Sabaót în ţara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din cauza asupritorilor şi el le va trimite un salvator şi un apărător care îi va elibera. 21 Domnul se va face cunoscut Egiptului şi Egiptul îl va cunoaşte pe Domnul în ziua aceea; vor aduce Domnului jertfe şi ofrande, vor face voturi Domnului şi le vor împlini. 22 Domnul va lovi Egiptul: el îl va lovi şi el îl va vindeca. Ei se vor întoarce la Domnul, iar Domnul va fi binevoitor cu ei şi îi va vindeca. 23 În ziua aceea, va fi un drum din Egipt spre Asíria: asiriénii vor merge în Egipt şi egipténii în Asíria; egipténii vor sluji cu asiriénii. 24 În ziua aceea, Israél va fi al treilea cu Egiptul şi Asíria, o binecuvântare în mijlocul pământului. 25 Domnul Sabaót va binecuvânta, zicând: «Binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, şi Asíria, lucrarea mâinii mele, şi Israél, moştenirea mea!»”.