Capitolul 21

Împotriva Babilónului

1 Profeţie despre pustiul mării. „După cum înaintează furtuna în Négheb, aşa vine el din pustiu, dintr-o ţară înfricoşătoare”.

2 O viziune îngrozitoare mi-a fost descoperită: „Înşelătorul înşală şi prădătorul prădează! Urcă, Elám! Asediază, Média! Căci am făcut să înceteze tot suspinul tău”.

3 De aceea mi s-au umplut coapsele de durere, m-au cuprins chinurile precum chinurile celei care naşte; sunt adânc mâhnit şi nu pot auzi; sunt tulburat şi nu pot vedea.

4 Inima mi s-a pierdut, groaza m-a cuprins: noaptea plăcerii mele mi-a schimbat-o în teroare.

5 Ei pregătesc masa, pun covorul, mănâncă şi beau. Treziţi-vă, căpetenii, ungeţi scutul!

6 Căci aşa mi-a spus Domnul: „Du-te şi pune un străjer care să dea de ştire ce va vedea!”.

7 El a văzut cavalerie, perechi de călăreţi, călăreţi pe măgari, călăreţi pe cămile; a ascultat cu atenţie, cu mare atenţie.

8 Apoi a strigat ca un leu: „Doamne, am stat în turnul meu de pază totdeauna ziua şi la postul meu am stat drept în fiecare noapte.

9 Iată, a venit o cavalerie de oameni, perechi de călăreţi!”. A răspuns şi a zis: „A căzut, a căzut Babilónul şi toate chipurile cioplite ale zeilor lui el le-a sfărâmat la pământ”.

10 O, treieratul meu şi fiul ariei mele! Ceea ce am auzit de la Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél, v-am făcut cunoscut.

Împotriva Idumeii

11 Profeţie despre Iduméea. Cineva strigă către mine din Seír: „Santinelă, cât mai este din noapte? Santinelă, cât mai este din noapte?”.

12 Străjerul răspunde: „Vine dimineaţa, dar mai este încă noapte. Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi! Întoarceţi-vă şi veniţi!”.

Împotriva Arábiei

13 Profeţie despre Arábia. „În pădurea din Arábia veţi poposi, caravane din Dedán!

14 Aduceţi apă celui însetat! Locuitorii ţării Téma îl întâmpină cu pâine pe cel fugar.

15 Căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat şi dinaintea unei lupte grele”.

16 Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „Încă un an – ca anii celui tocmit – şi va sfârşi toată gloria din Chedár”. 17 Restul din numărul arcaşilor, dintre vitejii din Chedár, va fi micşorat. Căci Domnul Dumnezeul lui Israél a vorbit.