Capitolul 22

Despre Valea Viziunii

1 Profeţie despre Valea Viziunii. „Ce ai de ai urcat cu totul pe acoperişuri,

2 [cetate] plină de zgomote, cetate gălăgioasă, cetate veselă? Cei străpunşi ai tăi nu sunt străpunşi de sabie şi nici morţi în luptă.

3 Toate căpeteniile tale au fugit împreună, au fost capturate fără arc; toţi cei care au fost găsiţi în tine au fost făcuţi prizonieri, au fugit împreună.

4 De aceea am zis: «Întoarceţi-vă privirea de la mine, lăsaţi-mă să plâng cu amar; nu vă pripiţi să mă mângâiaţi pentru ruina fiicei poporului meu!».

5 Căci este o zi de groază, de ruină şi de derută de la Domnul Dumnezeul Sabaót în Valea Viziunii, de prăbuşire a zidului şi de strigăt către munte.

6 Elám poartă tolba; Arám are care şi călăreţi şi Chir îşi dezveleşte scutul.

7 Văile tale cele mai frumoase sunt pline de care şi călăreţii sunt aşezaţi în linie de luptă la poartă.

8 A fost dată la o parte apărătoarea lui Iúda; în ziua aceea vei privi la armele din adăpostul din pădure.

9 Veţi vedea spărturile din cetatea lui Davíd, pentru că sunt multe, şi veţi aduna apele din cisterna de jos.

10 Veţi număra casele Ierusalímului şi veţi dărâma casele pentru ca să întăriţi zidul.

11 Veţi face un rezervor între cele două ziduri pentru apele cisternei celei vechi, dar nu vă veţi uita la cel care a făcut-o şi nu veţi privi la cel care a întocmit-o de demult.

12 În ziua aceea, Domnul Dumnezeul Sabaót vă va chema la plâns şi la jale, să vă radeţi capul şi să vă încingeţi cu sac.

13 Căci, iată, veselie şi bucurie, se ucid boi şi se înjunghie oi, se consumă carne şi se bea vin: «Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri!».

14 Domnul Sabaót mi-a descoperit la ureche şi mi-a zis: «Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veţi muri!», zice Domnul Dumnezeul Sabaót”.

Împotriva lui Şébna

15 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul Sabaót: „Hai, mergi la Şébna, administratorul palatului [şi spune-i]:

16 «Ce ai tu aici şi cine eşti tu aici că sapi pentru tine un mormânt ca unul care-şi sapă mormântul pe înălţime, tăindu-şi în stâncă o locuinţă pentru sine?

17 Iată, Domnul te va azvârli cum azvârle un viteaz şi te va înşfăca cu putere.

18 Da, te va învârti, cu amândouă mâinile te va învârti ca pe o minge într-o ţară îndepărtată. Acolo vei muri, acolo vor fi carele măreţiei tale, tu, ruşinea casei stăpânului tău.

19 Te voi îndepărta din funcţia ta şi el te va înlătura de la postul tău.

20 În ziua aceea îl voi chema pe slujitorul meu, Eliachím, fiul lui Hilchía,

21 îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău şi voi da puterea ta în mâna lui. El va fi ca un tată pentru locuitorii Ierusalímului şi pentru casa lui Iúda.

22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui Davíd: când va deschide, nimeni nu va putea să închidă, iar când va închide, nimeni nu va putea să deschidă.

23 Îl voi fixa ca pe un ţăruş în loc sigur şi va fi un tron de glorie pentru casa tatălui său.

24 Pe el se va sprijini toată gloria casei tatălui său, urmaşi şi ordasle, toate vasele mici, de la cupe până la amfore.

25 În ziua aceea, oracolul Domnului Sabaót, va fi îndepărtat ţăruşul din locul sigur, va fi tăiat şi va cădea, iar povoara care era deasupra lui va fi nimicită, căci Domnul a vorbit»”.