Capitolul 24

APOCALIPSUL LUI ISAÍA

Judecata Domnului

1 Iată, Domnul pustieşte ţara, o nimiceşte, răscoleşte suprafaţa şi îi risipeşte locuitorii.

2 Atunci, cum îi va fi poporului, aşa va fi şi preotului; cum îi va fi sclavului, aşa îi va fi şi stăpânului său; cum îi va fi servitoarei, aşa îi va fi şi stăpânei sale; cum îi va fi cumpărătorului, aşa îi va fi şi vânzătorului; cum îi va fi celui care dă cu împrumut, aşa îi va fi şi celui care ia cu împrumut şi cum îi va fi celui care împrumută cu dobândă, aşa îi va fi şi celui care ia cu dobândă.

3 Ţara va fi pustiită şi prădată, căci Domnul a spus acest lucru.

4 Ţara jeleşte în doliu, lumea înnebuneşte; slăbesc cei mari din poporul ţării.

5 Ţara este întinată de locuitorii ei, întrucât au încălcat legile, au pervertit hotărârea şi au rupt alianţa veşnică.

6 De aceea, blestemul va devora ţara şi locuitorii ei vor avea de ispăşit. Pentru aceasta, locuitorii ţării vor fi arşi şi vor mai rămâne puţini oameni.

Cântare asupra ţării devastate

7 Mustul stagnează, via este veştejită; toţi cei veseli cu inima suspină.

8 A încetat bucuria tamburinelor, s-a sfârşit vuietul celor care se veselesc, s-a oprit bucuria harpei.

9 Când se cântă, nu se mai bea vin, băutura tare este amară pentru cei ce o beau.

10 Cetatea haosului a fost distrusă: toate casele au fost închise de la intrare.

11 Se strigă după vin în pieţe, orice veselie a dispărut, bucuria ţării a fost alungată.

12 În cetate a rămas devastare, poarta este sfărâmată: o ruină!

13 Căci astfel va fi în ţară, între popoare, ca atunci când se scutură măslinul, când se bate la sfârşitul culesului.

14 Dar îşi vor înălţa glasul, vor aclama măreţia Domnului, vor striga de bucurie de la mare.

15 De aceea, preamăriţi-l pe Domnul de la răsărit, numele Domnului, de pe coastele mării!

16 De la marginile pământului am auzit: „Mărire Celui Drept!”.

Ultimele bătălii

Dar eu am zis: „Sunt pierdut! Sunt pierdut! Vai de mine! Înşelătorii înşală, înşelătorii se poartă cu înşelăciune.

17 Groază, groapă şi cursă sunt asupra ta, locuitor al ţării!

18 Cel care fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă şi cel ce se ridică din groapă va cădea în cursă; căci se deschid stăvilarele de sus şi se cutremură temeliile pământului.

19 Pământul se rupe, pământul se crapă, pământul se mişcă!

20 Pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă de noapte; nelegiuirea lui îl apasă, cade şi nu se mai ridică.

21 În ziua aceea, Domnul va pedepsi oştirea de sus, din înălţimi, şi pe regii pământului, de pe pământ.

22 Aceştia vor fi strâns legaţi în groapă, vor fi întemniţaţi în închisoare şi, după multe zile, vor fi pedepsiţi.

23 Luna va roşi, iar soarele se va ruşina, căci Domnul Sabaót va domni pe muntele Sión şi în Ierusalím şi înaintea bătrânilor săi va fi preamărit.