Capitolul 28

POEME CU PRIVIRE LA ISRAÉL ŞI IÚDA

Împotriva Samaríei

1 Vai de cununa trufaşă a beţivilor lui Efraím, de floarea veştejită a frumuseţii sale strălucitoare care este pe culmea văii mănoase a celor doborâţi de vin!

2 Iată, Domnul are pe unul tare şi puternic, ca o furtună cu grindină şi un vârtej distrugător, ca o furtună de ape puternice care năvălesc: va culca [totul] la pământ.

3 Va fi călcată în picioare cununa trufaşă a beţivilor lui Efraím;

4 iar floarea veştejită a frumuseţii sale strălucitoare, care este pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie pe care, de îndată ce o vede cineva, când este în mâna lui, o şi înghite.

5 În ziua aceea, Domnul Sabaót va fi ca o cunună a gloriei şi ca o diademă a frumuseţii pentru restul poporului său,

6 ca un duh de judecată pentru cel care şade pe [scaunul] de judecată, ca o forţă pentru cei care combat lupta la poartă.

Împotriva profeţilor falşi

7 Dar şi ei se rătăcesc de vin, se clatină de bătură tare; preotul şi profetul se rătăcesc de băutură tare, sunt înghiţiţi de vin, se clatină din cauza băuturii tari; au rătăcit în viziune şi s-au poticnit în sentinţă.

8 Căci toate mesele sunt pline de vărsătură respingătoare şi nu mai este loc.

9 „Pe cine vrea el să înveţe cunoaşterea? Pe cine vrea să-l facă să înţeleagă ceea ce s-a spus? Pe cei înţărcaţi de la lapte? Sau pe cei smulşi de la sân?

10 Căci: poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă, puţin aici, puţin acolo!

11 Căci cu buze bâlbâite şi într-o limbă străină va vorbi acestui popor.

12 El le zicea: «Aceasta este odihna: lăsaţi-l pe cel obosit să se odihnească! Aceasta este tihna». Dar ei nu au vrut să asculte.

13 De aceea, cuvântul Domnului va fi pentru ei: «Poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă, puţin aici, puţin acolo, ca să umble şi să cadă pe spate, să fie zdrobiţi, să cadă în cursă şi să fie prinşi»”.

Împotriva sfetnicilor răi

14 Pentru aceasta, ascultaţi cuvântul Domnului, oameni batjocoritori, conducători ai acestui popor care este în Ierusalím!

15 Întrucât spuneţi: „Noi am făcut alianță cu moartea şi am făcut o înţelegere cu Şeólul; când va trece urgia care copleşeşte, nu va veni la noi, pentru că ne-am făcut din minciună refugiul nostru şi ne-am ascuns în falsitate”.

16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, eu pun ca temelie în Sión o piatră, o piatră încercată, una de unghi, o temelie stabilă! Cel care are încredere nu se va pripi.

17 Voi pune judecata ca regulă şi dreptatea, ca un fir cu plumb. Grindina va mătura refugiul minciunii şi apele vor năvăli asupra ascunzişului.

18 Alianța voastră cu moartea va fi anulată şi înţelegerea voastră cu Şeólul nu va mai rezista. Când va trece urgia care copleşeşte, veţi fi striviţi.

19 Ori de câte ori va trece, vă va lua; căci va trece dimineaţă de dimineaţă, ziua şi noaptea, şi numai teroarea va face să se înţeleagă semnificaţia.

20 Căci patul este prea scurt ca să te întinzi pe el şi prea strâmtă învelitoarea ca să te înfăşori în ea”.

21 Căci se va ridica Domnul ca pe muntele Peraţím şi va fremăta ca în valea Gabaón, ca să-şi împlinească fapta, o faptă ciudată, şi să-şi facă lucrarea, o lucrare neobişnuită.

22 Acum, nu batjocoriţi, ca să nu vi se strângă legăturile; căci am auzit de la Domnul Dumnezeul Sabaót un plan de nimicire pentru întregul pământ.

Parabolă

23 „Plecaţi-vă urechea şi ascultaţi glasul meu! Fiţi atenţi şi auziţi cuvântul meu!

24 Oare ară toată ziua cel care ară ca să semene? Oare nu crestează el şi brăzdează pământul?

25 Oare nu nivelează el suprafaţa ei? Nu împrăştie mărarul şi seamănă chimenul? Nu pune grâul în rânduri şi orzul şi alacul la locul lor, în proprietatea lui?”.

26 Căci Dumnezeul său îl îndrumă în judecată şi îl învaţă.

27 Dar mărarul nu se treieră cu batoza şi nici nu se rostogoleşte roata carului peste chimen, ci mărarul se bate cu băţul şi chimenul, cu nuiaua.

28 [Grâul] pentru pâine este zdrobit, dar nu este treierat fără sfârşit şi nu-l zdrobeşte dacă trece cu roata carului său şi cu caii săi peste el.

29 Şi aceasta vine de la Domnul Sabaót, cel minunat în sfat şi mare în înţelepciune.