Capitolul 39

Delegaţia babiloniană

1 În acel timp, Merodác-Baladán, fiul lui Baladán, regele din Babilón, i-a trimis scrisori şi un dar lui Ezechía; căci auzise că Ezechía se îmbolnăvise şi s-a vindecat. 2 Ezechía s-a bucurat de ele şi apoi le-a arătat trezoreria: argintul, aurul, mirodeniile şi untdelemnul cel mai bun, încăperea armelor sale şi tot ce se afla în vistieriile lui; n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechía în casa lui şi în tot regatul lui.

3 Profetul Isaía a venit la regele Ezechía şi i-a zis: ,,Ce au spus oamenii aceia şi de unde au venit la tine?”. Ezechía i-a răspuns: „Au venit la mine dintr-o ţară îndepărtată, din Babilón”. 4 Isaía a zis: Ce au văzut în casa ta?”. Ezechía a răspuns: „Au văzut tot ceea ce este în casa mea: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat în vistieriile mele”.

5 Atunci, Isaía i-a zis lui Ezechía: „Ascultă cuvântul Domnului Sabaót! 6 «Iată, vin zile când tot ce este în casa ta şi ce au adunat părinţii tăi până în ziua de azi va fi dus în Babilón: nu va mai rămâne nimic!», zice Domnul. 7 «Şi vor lua dintre fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi vor fi oameni de curte la palatul regelui din Babilón»”. 8 Ezechía i-a răspuns lui Isaía: „Este bun cuvântul Domnului pe care l-ai rostit, cum că va fi pace şi siguranţă în timpul vieţii mele”.