Capitolul 52

Eliberarea Ierusalímului

1 Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu puterea ta, Siónule! Îmbracă-te cu hainele strălucirii tale, Ierusalím, cetate sfântă! Pentru că nu vor mai intra în tine cel necircumcis şi cel impur.

2 Scutură-ţi praful, ridică-te şi aşază-te, Ierusalím! Desfă-ţi legăturile de la gât, tu, cea captivă, fiică a Siónului!

3 Căci aşa vorbeşte Domnul: «Aţi fost vânduţi pe nimic; veţi fi răscumpăraţi fără argint».

4 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Odinioară, poporul a coborât în Egipt ca să locuiască acolo ca străin, iar Asíria i-a oprimat fără motiv».

5 Acum, ce am eu aici?  – Oracolul Domnului. Când poporul meu a fost luat pe nimic, iar cei care îi stăpânesc îl fac să urle – oracolul Domnului – şi numele meu este batjocorit toată ziua, fără încetare.

6 De aceea, poporul meu va cunoaşte numele meu întrucât eu sunt cel care voi zice în ziua aceea: «Iată-mă!»”.

Vestirea mântuirii

7 Cât sunt de plăcute pe munţi picioarele celui care aduce vestea cea bună, care anunţă pacea, care vesteşte binele, care anunţă mântuirea, zicând Siónului: „Dumnezeul tău domneşte”.

8 Un glas! Străjerii tăi înalţă împreună un strigăt de bucurie, pentru că văd cu ochii că Domnul se întoarce în Sión.

9 Tresăltaţi, strigaţi de bucurie, ruine ale Ierusalímului, pentru că Domnul mângâie poporul său şi răscumpără Ierusalímul!

10 Domnul şi-a descoperit braţul său cel sfânt înaintea tuturor popoarelor, căci au văzut toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.

11 Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă, ieşiţi de acolo şi nu vă atingeţi de nimic impur! Ieşiţi din mijlocul ei şi purificaţi-vă, voi, cei care purtaţi obiectele Domnului!

12 Pentru că nu veţi ieşi în grabă şi nu veţi merge în fugă, căci Domnul merge înaintea voastră şi Dumnezeul lui Israél vă păzeşte din spate.

A patra cântare a Slujitorului Domnului

13 Iată, slujitorul meu va avea succes; se va înălţa, se va ridica şi va fi foarte sus.

14 După cum mulţi s-au înspăimântat de tine – chipul lui era mai desfigurat decât cel al unui om şi faţa lui, decât a fiilor oamenilor –, 15 tot aşa, multe popoare se vor uimi şi regi îşi vor închide gura înaintea lui, căci vor vedea ceea ce nu li s-a povestit şi vor înţelege ceea ce nu au auzit.