Capitolul 56

III. Trito-Isaía

NOUL SIÓN

Promisiuni către străini

1 Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi judecata şi faceţi dreptatea, căci mântuirea mea este aproape să vină şi dreptatea mea, să se dezvăluie!

2 Fericit este omul care face aceasta şi fiul omului care o ţine cu tărie, care păzeşte sabátul ca să nu fie profanat şi-şi ţine mâna ca să nu facă niciun rău.

3 Să nu spună străinul care s-a alipit de Domnul: «Domnul m-a separat de poporul său» şi nici eunucul să nu zică: «Iată, eu sunt un copac uscat!»!”.

4 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Eunucilor care păzesc sabáturile mele, care aleg ceea ce-mi place mie şi care ţin cu tărie alianţa mea, 5 le voi da în casa mea şi între zidurile mele un loc şi un nume mai bun decât al fiilor şi al fiicelor, le voi da un nume veşnic, care nu va fi şters.

6 Iar pe fiii străinilor care se alipesc de Domnul ca să-i slujească, să iubească numele Domnului şi să devină slujitorii lui, tuturor celor care păzesc sabátul ca să nu fie profanat şi care ţin cu tărie alianţa mea, 7 îi voi face să vină la muntele meu cel sfânt, îi voi face să se bucure în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi plăcute pe altarul meu întrucât casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele”.

8 Oracolul Domnului Dumnezeu, al celui care-i adună pe cei risipiţi ai lui Israél: „Îi voi aduna la el, pe lângă cei adunaţi deja”.

9 Voi, toate vieţuitoarele câmpiei, veniţi! Veniţi să mâncaţi, voi, toate vieţuitoarele din pădure!

Lipsa de demnitate a conducătorilor

10 Santinelele lor sunt oarbe, niciuna nu înţelege; toate sunt câini muţi care nu pot să latre, visează, stau tolăniţi şi le place să dormiteze.

11 Sunt câini lacomi şi nu ştiu să se sature; sunt păstori care nu ştiu să deosebească, toţi se întorc pe drumul lor, fiecare la câştigul lui, până la cel din urmă dintre ei.

12 Veniţi, voi lua vin şi ne vom îmbăta cu băutură tare! Ca astăzi va fi şi mâine: mult, ba şi mai mult.