Capitolul 59

Psalm penitenţial

1 Iată, mâna Domnului nu s-a scurtat încât să nu poată mântui, nici urechea lui nu s-a îngreunat încât să nu poată asculta.

2 Dimpotrivă, fărădelegile voastre au devenit despărţitură între voi şi Dumnezeul vostru şi păcatele voastre au ascuns faţa lui de la voi, ca să nu asculte.

3 Palmele voastre sunt pătate de sânge şi degetele voastre, de fărădelege; buzele voastre spun minciună şi limba voastră murmură nedreptate.

4 Nu este cine să proclame dreptate şi nimeni nu judecă în adevăr; se încred în nimicuri şi vorbesc în van; zămislesc chin şi dau naştere la fărădelege.

5 Clocesc ouă de şarpe veninos şi ţes pânză de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare şi, dacă unul se sparge, iese o viperă.

6 Ţesăturile lor nu devin haine şi nu se vor acoperi cu lucrările lor; lucrările lor sunt lucrarea fărădelegii şi fapte de violenţă sunt în mâinile lor.

7 Picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri ale fărădelegii, violenţă şi distrugere este pe cărările lor.

8 Nu cunosc calea păcii şi nu este judecată pe căile lor; potecile lor s-au încâlcit pentru ei şi oricine merge pe ele nu cunoaşte pacea.

9 De aceea, judecata este departe de noi şi dreptatea nu ajunge la noi; am aşteptat lumină, şi, iată, întuneric, strălucire, şi umblăm în beznă!

10 Bâjbâim ca orbii pe lângă zid, bâjbâim asemenea celor fără ochi; ne prăbuşim la amiază ca în amurg şi suntem ca nişte morţi printre cei vii.

11 Toţi mormăim ca urşii şi gângurim ca porumbeii; aşteptăm judecata, dar nu este, mântuirea, dar este departe de noi.

12 Nelegiuirile noastre s-au înmulţit înaintea ta şi păcatele noastre dau mărturie împotriva noastră; Căci nelegiuirile noastre sunt cu noi şi păcatele noastre le cunoaştem:

13 nelegiuirea şi renegarea Domnului, îndepărtarea de la urmarea Dumnezeului nostru, vorbirea care asupreşte, revolta născocită şi murmurată în inimă, cuvintele mincinoase.

14 Judecata a alunecat în urmă şi dreptatea stă departe; pentru că adevărul s-a poticnit în piaţă şi dreptatea nu poate să intre.

15 Adevărul lipseşte şi cel care se îndepărtează de rău este prădat; Domnul a văzut şi [aceasta] a fost rău în ochii lui, pentru că nu mai este judecată.

16 A văzut că nu există niciun om şi s-a înfiorat că nu este niciun mijlocitor; braţul lui s-a întins pentru el şi dreptatea lui l-a sprijinit.

17 A îmbrăcat dreptatea ca o platoşă şi ca un coif al mântuirii pe capul lui; a îmbrăcat hainele răzbunării şi gelozia l-a învăluit ca un acoperământ şi ca o mantie.

18 El îi va răsplăti după faptele lor: furie pentru adversari, pedeapsă pentru duşmani şi insulelor le va da pedeapsă.

19 Se vor teme cei de la vest de numele Domnului şi cei de la răsăritul soarelui, de gloria lui; când adversarul va veni ca un râu, Duhul Domnului va ridica steagul împotriva lui.

20 Va veni un răscumpărător pentru Sión şi pentru cei din Iacób care se vor întoarce de la nelegiuire  – oracolul Domnului.

Oracol

21 „Cât despre mine, aceasta este alianţa mea cu ei”, spune Domnul: „Duhul meu care este asupra ta şi cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu vor fi îndepărtate din gura ta, nici din gura descendenţei tale, nici din gura descendenţei descendenţei tale – spune Domnul – de acum şi până-n veci”.