Capitolul 61

Vocaţia unui profet

1 Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea; de aceea Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg [rănile] celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi şi deschidere a porţilor celor închişi;

2 să vestesc un an de bunătate a Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, ca să-i mângâi pe cei mâhniţi.

3 Să-i pun pe cei mâhniţi din Sión să ia diademă în loc de cenuşă, untdelemnul bucuriei în loc de jale, veşmânt de laudă în locul duhului frânt şi să fie numiţi „stejari ai dreptăţii” şi „plantaţie a Domnului” spre glorificarea [sa].

4 Vor reconstrui ruinele din vechime, vor ridica din nou dărâmăturile de la început, vor restaura cetăţile ruinate şi dărâmate din generaţie în generaţie.

5 Străinii vor sta şi vor paşte turmele voastre, iar fiii străinilor vor fi plugarii şi viticultorii voştri.

6 Voi vă veţi numi „preoţi ai Domnului” şi vi se va zice „slujitori ai Dumnezeului nostru”. Veţi mânca din belşugul neamurilor şi vă veţi mândri cu gloria voastră.

7 În locul ruşinii, veţi avea dublu, în locul dispreţului, vă veţi bucura de partea lor; de aceea, în ţara lor, vor moşteni o parte dublă şi vor avea o bucurie veşnică.

8 Căci eu sunt Domnul care iubeşte dreptatea şi urăşte jaful nedreptăţii; le voi da răsplată în adevăr şi voi încheia cu ei o alianţă veşnică.

9 Va fi cunoscută între neamuri descendenţa lor şi între popoare, urmaşii lor. Toţi cei care îi vor vedea îi vor recunoaşte: aceştia sunt descendenţa pe care a binecuvântat-o Domnul.

Mulţumire

10 Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu; pentru că el m-a îmbrăcat cu haina mântuirii şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii, cum îşi pune mirele diadema şi cum se înfrumuseţează mireasa cu podoabele ei.

11 Căci precum pământul face să răsară lăstarii şi o grădină face să crească semănăturile, tot aşa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea şi lauda înaintea tuturor popoarelor.