Capitolul 66

Oracol cu privire la templu

1 Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este tronul meu şi pământul, scăunel pentru picioarele mele. Ce este casa pe care mi-o construiţi şi ce este locul pentru odihna mea?

2 Pe toate acestea, mâna mea le-a făcut şi toate există – oracolul Domnului. La aceasta mă voi uita: la cel umil şi cu sufletul zdrobit şi la cel care tremură la cuvântul meu.

3 Cel care înjunghie un bou este asemenea celui care loveşte un om, cel care aduce jertfă un miel este asemenea celui care rupe gâtul unui câine, cel care aduce ofrandă, asemenea sângelui de porc, cel care face un memorial de tămâie, asemenea celui care binecuvântează fărădelegea. Ei şi-au ales propriile căi şi sufletul lor îşi găseşte plăcerea în lucrurile lor abominábile.

4 De aceea, şi eu voi alege nenorocirea pentru ei, voi face să vină asupra lor teroarea, pentru că am chemat, şi nimeni nu a răspuns, am vorbit, şi ei nu au ascultat, au făcut ceea ce este rău în ochii mei şi au ales ceea ce nu-mi place”.

Judecată cu privire la Ierusalím

5 Ascultaţi cuvântul Domnului, voi care tremuraţi la cuvântul său! Fraţii voştri care vă urăsc şi vă resping din cauza numelui meu au zis: „Domnul să fie glorificat şi să vedem bucuria voastră!”. Dar ei vor fi făcuţi de ruşine.

6 Un glas, un zgomot din cetate, o voce din templu: glasul Domnului care împlineşte răsplata duşmanilor săi!

7 Înainte să aibă durerile naşterii, a născut; mai înainte să vină asupra ei durerile, a născut un fiu.

8 Cine a auzit aşa ceva? Cine a văzut astfel de lucruri? Oare se naşte o ţară într-o singură zi? Sau se naşte un neam dintr-odată? Când au venit asupra lui durerile naşterii, Siónul i-a şi născut pe fiii săi.

9 Eu, care fac să se nască, nu voi putea da naştere? – spune Domnul. Eu, care fac să nască, oare voi închide [sânul]? – spune Dumnezeul tău.

10 Bucuraţi-vă cu Ierusalímul şi veseliţi-vă pentru el toţi cei care îl iubiţi! Tresăltaţi de bucurie cu el toţi cei care aţi jelit pentru el.

11 Căci veţi suge şi vă veţi sătura la sânul mângâierilor sale; veţi sorbi şi vă veţi desfăta din belşugul gloriei sale.

12 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată, eu voi întinde peste el pacea ca un fluviu şi gloria neamurilor, ca un râu care se revarsă. Veţi suge şi veţi fi purtaţi pe braţe şi veţi fi dezmierdaţi pe genunchi.

13 Căci aşa cum o mamă mângâie pe cineva, aşa vă voi mângâia eu. În Ierusalím veţi fi mângâiaţi.

14 Veţi vedea şi se va bucura inima voastră şi oasele voastre vor înflori ca iarba. Mâna Domnului se va face cunoscută slujitorilor săi şi el îşi va revărsa mânia asupra duşmanilor lui.

15 Căci, iată, Domnul va veni cu foc, ca un vârtej sunt carele lui, ca să-şi arate mânia sa cu furie şi mustrarea lui în flăcări de foc.

16 Căci Domnul judecă cu foc şi cu sabie orice făptură şi se vor înmulţi cei străpunşi de Domnul.

17 Cei care se sfinţesc şi se purifică în grădini, urmându-l pe cineva care este în mijloc, mâncând carne de porc, ceva impur sau şoareci, împreună vor sfârşi”. Oracolul Domnului.

Discurs escatologic

18 Totuşi, eu [cunosc] faptele lor şi gândurile lor. Dar vine [timpul] să adun toate neamurile şi limbile: ele vor veni şi vor vedea gloria mea. 19 Voi pune între ei un semn şi, pe cei eliberaţi dintre ei, îi voi trimite la neamuri: la Tarşíş, la Pul, la cei din Lud care întind arcul, la Túbal şi la Iaván, la insulele îndepărtate care nu au auzit de faima mea, nici nu au văzut gloria mea. Vor face cunoscută gloria mea printre neamuri. 20 Îi vor face pe fraţii lor dintre neamuri să aducă ofrandă Domnului – pe cai, în care şi în trăsuri, pe măgar şi pe dromaderi – la muntele meu cel sfânt din Ierusalím – oracolul Domnului – aşa cum aduc fiii lui Israél ofrandă în vase curate în casa Domnului. 21 Voi lua şi dintre ei preoţi şi levíţi, spune Domnul.

22 Căci cum cerurile noi şi pământul nou pe care eu le fac stau înaintea mea, aşa vor sta descendenţa voastră şi numele vostru.

23 Şi de la lună nouă până la lună nouă, de la sabát până la sabát, orice făptură va veni să se prosterneze înaintea mea, spune Domnul.

24 Vor ieşi şi vor vedea cadavrele oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea; căci viermele lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge. Şi vor fi dezgust pentru orice făptură.